Dyplomacja po niemiecku, czyli wycieczka do Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

W piątek 21 kwietnia 2023 r. uczniowie klas I, II i III I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z opiekunami udali się na lekcję dyplomacji do Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Ambasadorem od lipca 2022 r. jest dr Thomas Bagger  reprezentujący zarazem Prezydenta Federalnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Młodzież zaproszono do sali im. Władysława Bartoszewskiego, w której pracownica Ambasady opowiedziała zgromadzonym o pracownikach i funkcjonowaniu  placówki. Zadaniem Ambasadora jest utrzymywanie ścisłych kontaktów z rządem polskim oraz przedstawicielami tutejszego świata kultury i biznesu. Dba on również o dalsze pogłębianie stosunków polsko-niemieckich. Zastępcą ambasadora jest minister pełnomocny –  Robert Rohde, który reprezentuje go w kontaktach zewnętrznych oraz wewnątrz Ambasady Niemiec.
Spotkanie miało wyjątkowy charakter, bo traktowało o niemieckiej gospodarce, polityce i kulturze. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania. Jak wygląda praca w Ambasadzie? Ile jest wydziałów? Ilu pracowników? Czy wchodząc na teren Ambasady, przekracza się granicę? Gdzie mieszka Ambasador?  Pracownica Ambasady mówiła również o randze języka niemieckiego w Europie, o możliwościach, jakie daje jego znajomość, o wielu stypendiach, które finansuje strona niemiecka. Zachęcała do nauki i korzystania z bogatej oferty rządowej. Następnie młodzież zwiedziła pomieszczenia Ambasady, w których podejmuje się polityków i innych prominentów.
Inicjatorem wyjazdu była Pani Monika Kluska nauczyciel języka niemieckiego.

Monika Kluska,
Karina Nojek,
Ewa Sędkowska,
Aleksandra Wujek