Gala na Politechnice Warszawskiej

30 września 2021 roku reprezentacja z naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor Anną Pręcikowską – Skoczylas została zaproszona, jako jedna z nielicznych w kraju, na uroczystości centralne 100 – lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Już sam gmach uczelni będący przykładem architektury odwołującej się do stylistyki włoskiego renesansu i baroku zrobił wrażenie. Uroczystość miała szczególny wymiar. Po powitaniu licznie zaproszonych gości, w tym naszej Pani Dyrektor, mieliśmy okazję wysłuchać dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Janusza Walo, prof. Uczelni, który zapoznał zebranych z historią wydziału, a jednocześnie podkreślił istotną rolę współpracy ze szkołami. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby. Następnie przyznano nagrody JM Rektora PW, odznaki honorowe Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Po czym głos zabrali zaproszeni na uroczystość przedstawiciele wyższych uczelni reprezentujących wydziały geodezyjno – kartograficzne oraz Partnerzy Strategiczni i Partnerzy Platynowi. Szczególnie w pamięci zapadło nam przemówienie przedstawicielki Systemów Informacji Geograficznej (Esri Polska), według której „sukces jest iloczynem pragnienia i wiedzy, a wiedza to córka nauki i doświadczenia”.
Z racji 100 – lecia wydziału przyznano  złote dyplomy. Tradycyjnie niezwykle podniosłym momentem była Immatrykulacja. Nie zabrakło wystąpienia Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów oraz nagród i wyróżnień Dziekana dla studentów. W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego pt. „Geodezja 4.0 – szanse i wyzwania” wygłoszonego przez dr. inż. Pawła Michalaka. Główną część uroczystości zakończyła studencka pieśń hymniczna Gaudeamus. Niemniej uroczysty charakter miał bankiet, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy wydarzenia. Mieliśmy możliwość spotkania się z naszymi interesariuszami Projektu Europejskiego PULCHRA. Do Opoczna wracaliśmy w poczuciu uczestniczenia w ważnym przedsięwzięciu. Dla uczniów naszej szkoły było to piękne doświadczenie zrównoważonego, inkluzywnego i intelektualnego działania, spotkanie z pasją dającą satysfakcję.

Minikongres Młodych Matematyków Polskich

24 września 2021 roku w godzinach 9.00-14.00 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wersji online w Minikongresie Młodych Matematyków Polskich. Organizatorami tego jednodniowego wydarzenia, skierowanego do uczniów zainteresowanych matematyką, były: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Program Minikongresu był bardzo ciekawy. Nasi uczniowie uczestniczyli w następujących wykładach:

 • „Turystyka górska i matematyka: twierdzenie o górskiej przełęczy”, który prowadził prof. dr hab. Wojciech Kryszewski (Politechnika Łódzka)
 • „Dzielenie z resztą i ułamki okresowe” — prof. dr hab. Władysław Wilczyński (Uniwersytet Łódzki)
 • „Ubezpieczenia a dyskryminacja” – prof. dr hab. Lesław Gajek (Politechnika Łódzka)
 • „Geometria dźwięku” – dr hab. Antoni Pierzchalski (Uniwersytet Łódzki)

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i zapraszamy na kolejny, 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich, we wrześniu 2022 roku.

Nauczyciele matematyki

Lekcja historii w Muzeum Regionalnym w Opocznie

13 września 2021 roku uczniowie klasy 1 A uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej w Muzeum Regionalnym w Opocznie.

„Wrześniowym cieniom…””  to tytuł wystawy plenerowej, którą obejrzeli uczniowie. W salach muzeum mogli zobaczyć zbiory dotyczące historii Opoczna, m.in. historii naszego regionu w okresie II wojny światowej. Ciekawą lekcję historii przeprowadził kustosz muzeum p. Kazimierz Caban.

Zaczynamy od spotkania z księciem Filipin

Czy to możliwe, by móc debatować z przedstawicielami odległego kraju azjatyckiego? A czemuż by nie – nowoczesne technologie stwarzają ogromne możliwości. Dzięki nim 9 września 2021 roku chętni uczniowie klas pierwszych wzięli udział w sesji IDEAS – Inspiring Dialogues for Environmental Action Series, prowadzonej w ramach kampanii My Future My Voice (MFMV) – globalnej inicjatywy EARTHDAY.ORG skierowanej do młodych liderów ochrony środowiska.
Spotkanie czwartkowe było wyjątkowe. Dotyczyło zmian klimatycznych i społeczności tubylczych Filipin. Wziął w nim udział sam Aljun Cayawanksiążę plemienia Manobo Agusanon na Filipinach. Na świecie znany jako niestrudzony aktywista Earth Savers, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO), Artists for Peace. Jest także modelem i piosenkarzem. W wieku 25 lat założył organizację „Sagip-Katribu”, której celem jest uposażanie w przybory szkolne dzieci z Manobo. Powołał także „Adopt-Katribu”, schronisko dla dzieci Manobo.
Całość wydarzenia prowadziła Maricres Valdez Castro – ambasador młodzieży EARTHDAY.ORG na Filipinach, znana królowa piękności z plemienia Agta Tabangnon (Lumbao), która reprezentowała Muntinlupa City w konkursie Miss Universe Philippines. Zainspirowana czasem spędzonym na pracy z wiejskimi kobietami w Afryce Wschodniej, założyła na Filipinach ruch pod nazwą „Matki dla Ziemi”. W czasie debaty Maricres podkreślała: „Dążę, by nasi ludzie nabywali cenne umiejętności i wdrażali z sercem innowacyjne i zrównoważone działania, takie jak tworzenie biowęgla z resztek łupin orzecha kokosowego”. Wiele uwagi poświęcono technikom kompostowania, ekologicznemu rolnictwu oraz akwaponice.              Ponadto mogliśmy usłyszeć młodych ludzi (najwięcej z Indii), którym na sercu leży dobro naszej planety. A wszystko po to, by jak pisał Klemens Oleksik „Nie zniszczyć zielonej girlandy Matki Ziemi, nie pozwolić na zniknięcie chlorofilu, nie zatrzymać, ale zachować życie”.

spotkanie z ksieciem Filipin

 

Jest decyzja – będzie kolejna KLASA AKADEMICKA SGH

Pragniemy poinformować, że decyzją Centrum Edukacji Otwartej SGH, z dnia 4 sierpnia 2021 roku, od 1 września br. będzie kolejna KLASA AKADEMICKA SGH w naszej szkole. To niecodzienne wyróżnienie. Patronat, podobnie jak w przypadku poprzednich klas, będzie obowiązywał przez cały okres nauki w cyklu szkoły ponadpodstawowej, co stwarza naszym uczniom ogromne możliwości rozwoju.
Ale to sukces nieprzypadkowy – władze SGH podkreślają nieocenione zaangażowanie szkoły w dotychczasową realizację Programu KLASA AKADEMICKA SGH. Przyczyniły się do tego również osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021, a wśród nich szczególnie:

 • zdobycie Certyfikatu ZŁOTEJ SZKOŁY NBP i wyróżnienia pieniężnego,
 • Certyfikat GLOBAL MONEY WEEK,
 • Certyfikat Szkoły Dnia Ziemi,
 • nagroda Innowatorium Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • nagroda w Konkursie „Na organizację Dnia SGH w szkole”,
 • systematyczny i aktywny udział w międzynarodowych działaniach na rzecz klimatu,
 • kwalifikacja do Europejskiej Platformy Miejskich Wyzwań.

Warto przypomnieć, że nasze klasy akademickie SGH – IICg i IIFg (grupa 1) wraz z naszymi absolwentami z IIID w roku szkolnym 2019/2020 zajęły  I miejsce na świecie w Międzynarodowym Projekcie IAU.
Jak powiedział Watson „Musisz mieć serce do tego, co robisz. A to, co robisz mieć w swoim sercu”. Nasi uczniowie znają tę receptę – receptę na sukces.