Uwolnij umysł

Zdalna forma zajęć umożliwiła nam być wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego. W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 chętni uczniowie klas z rozszerzoną geografią wzięli udział w VI Obchodach Światowego Dnia Meteorologii na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali wykładu dr Piotra Piotrowskiego „Jak prognozować pogodę na podstawie obserwacji przyrody”? Podczas wykładu młodzież poznała skrzydlatych, szybkolotnych, kumkających, oswojonych i grzebiących w ziemi synoptyków. Nie brakło zielonych wyroczni pogody i wzmianki o meteopatach. Następnie został przeprowadzony konkurs wiedzy online. W dalszej części młodzież wysłuchała opowieści prosto z Marsa mgr Luizy Wieczorek. Następnie odbył się wielki finał konkursów fotograficznych „Krajobrazy Ziemi” i „Woda w przyrodzie”. W czasie lekcji szkolnych młodzież w ramach ćwiczeń nawiązujących do Święta Meteorologii pracowała na aplikacjach pogodowych. Interesujące były ćwiczenia odtwarzania pogody w danym dniu, ale sprzed np. 10 lat.

Wydarzenie zapisało się w pamięci uczestników jako niezwykle interesujące spotkanie z dużą dawką wiedzy praktycznej. Warto było!

Mateusz Miśkiewicz i Mateusz Brzózka posłami XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dwa lata temu z zaszczytnego tytułu posła XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży cieszyli się: Maciej Kluska i Szymon Milczarczyk. Dziś do tego grona dołącza kolejny duet z naszej szkoły: Mateusz Miśkiewicz ID i Mateusz Brzózka IICg KLASA AKADEMICKA SGH. Brawo!!!
Zadanie rekrutacyjne brzmiało: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiegow poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?
Wymagające zadanie skłaniało do podejmowania niesztampowych, ale skutecznych w upowszechnianiu tematyki inicjatyw. Nasi uczniowie w piękny sposób zrealizowali projekt. Skontaktowali się z przedstawicielami gminy Poświętne, zapoznali z wzruszającym materiałem filmowym z pobytu Prymasa Tysiąclecia na Ziemi Opoczyńskiej, przygotowali prezentację o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, nawiązali kontakt z Urzędem Miejskim w Opocznie. Odszukali w regionie wszystkie miejsca, instytucje noszące imię Wielkiego Polaka. Przeprowadzili Akcję Facebookową, w czasie której publikowali wybrane wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki uprzejmości ekipy szkolnego FB przeprowadzili konkurs dotyczący Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Warto dodać, że zwyciężyła w nim uczennica klasy IF Maja Świderska. Punktem kulminacyjnym działań była debata „Niedzielne popołudnie z Prymasem Tysiąclecia”, przeprowadzona przy użyciu aplikacji Microsoft Temas. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 1C i 1F oraz gość specjalny, poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży XXIV kadencji, były przewodniczący naszej szkoły, wybitny geograf, erudyta, człowiek z pasją działania na rzecz bliźnich – Kacper Konecki. Już na wstępie debaty Kacper zabrał głos. W trakcie swojej wypowiedzi podzielił się z uczestnikami własnymi rozważaniami i przemyśleniami na temat osoby Prymasa Tysiąclecia – Stefana Wyszyńskiego. Podczas  debaty organizatorzy, czyli Mateusz Miśkiewicz i Mateusz Brzózka przybliżyli zebranym sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie uczestnicy debaty prezentowali przygotowane specjalnie na tę okoliczność ulubione wypowiedzi Kardynała Wyszyńskiego. Była to swego rodzaju sztafeta myśli międzypokoleniowych.
Opisane działania zakończyły się sukcesem – uczniowie uzyskali tytuł posłów XXVII sesji Sejmu dzieci i Młodzieży z bardzo dobrym wynikiem i w niepowtarzalnym stylu.
Mateusz Miśkiewicz i Mateusz Brzózka cieszymy się ogromnie Waszym sukcesem. Gratulacje i wyrazy uznania kierujemy do Waszych Rodziców i bliskich.

sejm

Link do prezentacji;
https://drive.google.com/file/d/10h-MLFNRGdyu_XwXBZFFm8e5q3NnXz9q/view?usp=sharing

Link do debaty: https://m.youtube.com/watch?v=hw–R8ZlkZA&feature=youtu.be

 

Istna mineralogia

ZŁOTA SZKOŁA, DIAMENTOWI UCZNIOWIE – to się dzieje naprawdę. 25 czerwca 2021 roku otrzymaliśmy informację, że aż 9 uczniów naszej szkoły otrzymało tytuł DIAMENT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – szczególne wyróżnienie za działalność w Programie KLASA AKADEMICKA SGH. Laureatami tego wyjątkowego trofeum zostali:

  1. Julia Dąbrowska IIFg KLASA AKADEMICKA SGH
  2. Natalia Ksyta IIFg KLASA AKADEMICKA SGH
  3. Julia Kucharska IICg KLASA AKADEMICKA SGH
  4. Kinga Orzechowska IICg KLASA AKADEMICKA SGH
  5. Aleksandra Stępień IICg KLASA AKADEMICKA SGH
  6. Kinga Studnicka IIFg KLASA AKADEMICKA SGH
  7. Kornelia Studnicka IIFg KLASA AKADEMICKA SGH
  8. Joanna Wijata IICg KLASA AKADEMICKA SGH
  9. Mikołaj Zieliński IICg KLASA AKADEMICKA SGH

Wszyscy nagrodzeni uczniowie zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach z doradcą edukacyjno-zawodowym. 3-godzinne sesje online odbędą się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w terminach dogodnych i ustalonych między doradcą a uczestnikiem. Ponadto na nagrodzonych będą czekały jeszcze inne bonusy, o których poinformujemy w odpowiednim czasie.

Diament – najtwardszy minerał, DIAMENTY PRZEDSIEBIORCZOŚCI – najlepsi, najbardziej zaangażowani. Każdy uczeń jest jak diament do oszlifowania i jak śpiewał Marek Grechuta „Zabłyśnie blaskiem nie do opisania”. Nasze DIAMENTY PRZEDSIEBIORCZOŚCI już błyszczą – młode, mądre, przedsiębiorcze. Gratulujemy Wam drodzy Uczniowie, Waszym Rodzicom i bliskim wielkich sukcesów!!!

Mateusz Brzózka z indeksem Uniwersytetu Warszawskiego

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że uczeń naszej szkołMateusz Brzózka II Cg KLASA AKADEMICKA SGH został laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu Geologicznego OKAWANGO.
Zakres tematyczny konkursu wyraźnie wykraczał poza podstawę programową,  obejmował bardzo trudną tematykę z zakresu geologii dynamicznej i geologii historycznej. Wybrane zadania dotyczyły interpretacji map geologicznych i przekrojów geologicznych. Nawiązywały do słynnej maksymy geologów: „Mente et Malleo”.
Mateusz świetnie sobie poradził zajmując 10 miejsce w kraju i tym samym zdobywając indeks Uniwersytetu Warszawskiego. Warto dodać, że Mateusz dopiero zdał do klasy III.
Gratulujemy Mateuszowi i jego Rodzicom wielkiego sukcesu i życzymy realizacji kolejnych marzeń.

Tydzień Geomorfologii

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 chętni uczniowie klas z rozszerzoną geografią wzięli udział w drugiej edycji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. Wydarzenie to odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów (International Association of Geomorphologists – IAG), a w Polsce organizowane jest przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Przypominamy, że geomorfologia to nauka o osadach i formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających. Zajmuje się opisem, pomiarem, genezą i wiekiem form powierzchni Ziemi. Nauka ta ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ wiele procesów rzeźbotwórczych stanowi realne zagrożenie dla działalności człowieka i coraz częściej powoduje znaczne szkody gospodarcze, a nawet ofiary w ludziach.

Zaproponowane zdalne wykłady, warsztaty,  pokazy i quizy z różnych ośrodków naukowych w Polsce miały na celu promocję dyscypliny naukowej wśród możliwie szerokiego grona odbiorców, tj. uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych czy członków innych ogólnopolskich stowarzyszeń, a także osób zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym.

W ramach inicjatywy nasi uczniowie wzięli udział w cyklu bardzo ciekawych spotkań. 1 marca sesję pod hasłem „Różne oblicza jaskiń” zorganizował Uniwersytet Wrocławski. Przebieg tego spotkania przedstawiał się następująco:

16:00 – 16:10 – Wprowadzenie
16:10 – 16:40 – dr hab. Marek Kasprzak – Jaskinie Sudetów: czy można odkryć coś więcej?
16:40 – 17:10 – prof. Piotr Migoń – Jaskinie – nie tylko efekt działania wody
17:10 – 17:40 – dr hab. Agnieszka Latocha – Sezamie, otwórz się – kulturowe znaczenie jaskiń i jaskinie antropogeniczne
17:40 – 18:00 – Dyskusja

2 marca miał miejsce Poznański Tydzień Geomorfologii, dzięki któremu nasi uczniowie uczestniczyli w następujących spotkaniach:

10:05 – 10:35 – dr Agata Buchwał, prof. Grzegorz Rachlewicz – Z nogami w zamrażarce – permafrost i krzewinki tundrowe w delcie Leny
10:40 – 11:10 – dr Ditta Kicińska – Geneza i ewolucja wybranych jaskiń w Dolinie Bystrej (Tatry)
11:15 – 11:45 – prof. Iwona Hildebrandt – Radke, prof. Przemysław Makarowicz, dr Jakub Niebieszczański – Kurhany w krajobrazie Eurazji – efemerydy czy utrwalone formy terenowe?
12:00, 13:00, 14:00 – Quiz Geomorfologiczny dla szkół ponadpodstawowych.

3 marca był prawdziwą ucztą geograficzną w godzinach popołudniowych (17.00 – 19.00) młodzież spotkała się z prof. Jeanem Poesenem (światowej sławy geomorfologiem, ekspertem i badaczem w zakresie gleboznawstwa, degradacji oraz ochrony gleb i środowiska, mającym fundamentalny wkład w rozpoznanie uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki procesów erozji gleb i erozji wąwozowej w różnych systemach morfoklimatycznych, długoletnim współpracownikiem i doktorem Hororis Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), który wygłosił wykład na temat: Soil erosion in the Anthropocene: do we still need more research?

Sesja przeprowadzona w dniu 4 marca dotyczyła krajobrazów geomorfologicznych polskich geoparków. W jej agendzie znalazły się:

10:00 – 10:15 – wprowadzenie przez prof. Andrzeja Kostrzewskiego, prof. Michała Kleibera – Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dr Piotra Szreka – Z-ca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, prof. Małgorzaty Mazurek – Prezesa Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, prof. Zbigniew Zwoliński – Chair of the IAG Working Group on Landform Assessment for Geodiversity

10:15 – 10:45 – dr Jacek Koźma – Glacjalne i pogórnicze formy rzeźby terenu Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa
10:45 – 11:15 – mgr Michał Poros – Geopark Świętokrzyski – rzeźba i krajobraz oraz ich znaczenie dla geoturystyki
11:30 – 12:00 – prof. Piotr Migoń – Dawne wulkany, kuesty i doliny przełomowe Krainy Wygasłych Wulkanów (Sudety Zachodnie)
12:00 – 12:30 – prof. Wojciech Zgłobicki, dr Grzegorz Gajek – Rzeźba lessowa Geoparku Małopolski Przełom Wisły
12:30 – 13:00 – mgr inż. Monika Krzeczyńska, mgr Paweł Woźniak, dr Anna Śliwińska – Wyrzychowska – W krainie jaskiń i ostańców skalnych północnej części Jury Polskiej
13:15 – 13:45 – prof. Maria Górska – Zabielska – Śladami lądolodu w Geoparku Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy
13:45 – 14:15 – prof. Zbigniew Zwoliński – Georóżnorodność geoparku wyspy Wolin.

Tego dnia w godzinach popołudniowych część uczniów dołączyła do programu przygotowanego przez UMCS i wzięła udział o 17:15 w wykładzie prof. Piotra Zagórskiego i mgr Kamili Jarosz – Rekonstrukcja zmian zasięgu czół wybranych lodowców Spitsbergenu na podstawie materiałów archiwalnych i zapisu geomorfologicznego. Pozostali dołączyli do bogatego programu zaoferowanego przez Uniwersytet Warszawski:

17.05 – 17.20 – dr Piotr Wałdykowski – Znaczenie rzeźby terenu w audycie krajobrazowym
17.20 – 17.35 – prof. Ewa Smolska – Jak zdobyć informacje o erozji gleby?
17.35 – 17.50 – dr hab. Irena Tsermegas – Rolnik geomorfologiem, czyli rzecz o tarasach rolnych
17.50 – 18.10 – dr hab. Piotr Szwarczewski – Wehikułem czasu … podróż na dno jeziora
18.10 – 18.25 – dr hab. Elżbieta Rojan – Góry – piękno i groza rzeźby terenu
18.25 – 18.40 – dr hab. Maciej Dąbski – Pamięć kamieni, czyli o mikroformach wietrzeniowych na przedpolu Lodowca Hallstaetter (Dachstein, Austria)

Ponadto w trakcie trwania uczty geomorfologicznej chętni uczniowie uczestniczyli w spotkaniach międzynarodowych Europy Środkowej (4 marca 2021 roku) oraz Azji Wschodniej i Południowej (6 marca 2021 roku). Dzięki tym inicjatywom szkoła otrzymała certyfikat MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII.

W czerwcu poznane treści geomorfologiczne wykorzystaliśmy do tworzenia opracowań olimpijskich, które mają szczególny charakter, gdyż Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna odbywać się będzie na terenie Paryża – miasta marzeń i z marzeniami.