Mamy laureata XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

W tegorocznej XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” nasza uczennica, tegoroczna maturzystka,

ALEKSANDRA KSYTA,

została laureatem w dziedzinie matematyki i uzyskała indeks na wszystkie kierunki  AGH w Krakowie.

Laureatami Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostały te osoby, które uzyskały minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych, który odbył się 25 kwietnia 2021 roku w Krakowie.

obraz_2021-05-11_191622

Olimpiada AGH to przedsięwzięcie z dużym rozmachem, o zasięgu ogólnopolskim.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.
Udział w zawodach, różni się od matury, uczniowie nie dostają karty wzorów i stałych, to konkurs dla prawdziwych gladiatorów wiedzy i ludzi z charakterem. Pewność rozwiązań i każdy sukces, awans do etapu okręgowego, awans do finału lub uzyskanie tytułu laureata jest okupione setkami rozwiązanych zadań. Dlatego też Oli należy się uznanie za wytrwałość i ogromną pracę.

Gratulujemy,

dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów!

Mateusz Brzózka w finale OKAWANGO!!!

Jest okres pracy zadaniowej prowadzonej w formie zdalnej, a nasi uczniowie wciąż na fali. Z ogromną przyjemnością informujemy, że Mateusz Brzózka – uczeń IICg KLASY AKADEMICKIEJ SGH zakwalifikował się do finału OKAWANGO – III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej 2020/2021. Konkurs jest organizowany przez Uniwersytet Warszawski i Wydawnictwo NOWA ERA.
W tym roku pomimo panującej pandemii liczba zgłoszeń przeszła oczekiwania organizatorów, którzy w oficjalnym komunikacie podkreślają: Jesteśmy również zbudowani jakością napływających prac – połowa została oceniona na 80 i więcej punktów. Dowodzi to dojrzałości uczniów i doskonałego, merytorycznego przygotowania nauczycieli – gratulujemy!”
Ale jak to bywa we wszystkich konkursach do ścisłego finału przechodzą najlepsi – w tym roku znalazło się w nim 21 uczniów, a wśród nich nasz Mateusz Brzózka. Sam etap przygotowawczy to ogromny wysiłek, ale warto.
Zawody finałowe już 10 czerwca 2021 roku.  Mateusz mocno wierzymy w Ciebie i wytrwale już od dziś trzymamy kciuki. Bono animo es! Gratulujemy Rodzicom ogromnego sukcesu syna.

Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej nie zwalniają tempa

15 marca 2021 roku Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z naszej szkoły, a dokładniej Julia Goworek, Julia Bednarczyk, Zuzanna Wlazło, Patryk Antosik, Filip Bolarczyk, Kamil Cieślikiewicz, Wiktor Kresa (wszyscy z klasy IIC) udała się na zajęcia do Banku PKO BP Oddziału nr 1 w Opocznie – zachowano wszelkie obowiązujące obostrzenia. Odbyła się dyskusja panelowa. Prowadzący zajęcia Dyrektor Banku p. Stanisław Nejman w asyście pracowników odpowiadał na wszystkie pytania np.

 • Jak skutecznie oszczędzać pieniądze w dzisiejszych czasach?,
 • Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny i inne kredyty np. studenckie?,
 • Jaka jest najkorzystniejsza oferta dla młodych (13-18/18-26 lat)?
 • Jakie można uzyskać w przyszłości benefity korzystając z konta bankowego?

Uczniowie poznali aplikacje banku, dzięki którym bez wychodzenia z domu można np. wykupić ubezpieczenie, zapłacić przelewem za rachunki, przewalutować pieniądze. Dowiedzieli się w jaki sposób pandemia wpłynęła na pracę banku, oprocentowanie lokat itp. Nie brakło treści dotyczących oszczędzania w wieku emerytalnym. Spotkanie trwało 2,5 godziny, zakończyło się wspólnym zdjęciem i zaproszeniem Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej na zajęcia synchroniczne ze studentami utrwalające poznane treści, które odbyły się 17 marca 2021 roku. W opinii uczestników były to spotkania, dzięki którym młodzież nabyła wiele praktycznych umiejętności związanych z bankowością. Dodatkowo był to miło spędzony czas. W ramach dzielenia się wiedzą przedstawiciele Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zorganizowali online Flash Mobe.

Gratulujemy naszej Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pomysłowości i zapału w realizacji zadań Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP. TRZYMAMY KCIUKI ZA EFEKT KOŃCOWY!!!

Siódmy wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii

21 kwietnia 2021 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli w wykładzie pod tytułem: „Atramenty sympatyczne”.
Wykładowcą był dr Piotr Seliger. Prowadzący ukończył studia na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją dotychczasową działalność naukową i zawodową związał z uczelnią macierzystą, w której w 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chemii supramolekularnej – polegają na projektowaniu i syntezie układów makrocyklicznych (pochodnych eterów koronowych) o potencjalnym zastosowaniu w medycynie oraz badaniu ich zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych z wybranymi jonami metali. Jako nauczyciel akademicki prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, chemii nieorganicznej i analitycznej oraz zajęcia specjalistyczne z wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Celem wykładu było udzielenie wyczerpujących informacji na następujące pytania: Czym jest „atrament sympatyczny”? W jaki sposób możemy domowym sposobem wytworzyć taki atrament i w jaki sposób go ujawnić? Czy to rzeczywiście sztuka tajemna czy jednak tylko wykorzystanie dobrze lub mniej znanych reakcji chemicznych. Co to jest steganografia i czym różni się od kryptografii? Na te i inne pytania, dotyczące trochę magicznej sztuki przekazywania pisemnych informacji tak by niewiele osób miało dostęp do ich treści, wykładowca w bardzo ciekawy a jednocześnie fachowy sposób, udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń wykonanych przez Studenckie Koło Naukowe Chemików „Orbital”. Mogliśmy obejrzeć:

I Atramenty pojawiające się przy podgrzaniu

 • Atrament z soli kobaltu ( wodny roztwór CoCl2)
 • Atrament z mleka
 • Atrament z soku z cytryny
 • Atrament z saletry potasowej (KNO3)

II Atramenty oparte na wskaźnikach pH

 • Atrament z fenoloftaleiny
 • Atrament z oranżu metylowego
 • Atrament z tymoloftaleiny i NaOH

III Atramenty oparte na reakcjach strącana soli wykonane z

 • Chlorku sodu
 • Heksacyjanożelazianu (III) potasu
 • Octanu ołowiu (II)
 • Kwasu salicylowego
 • Proszku do prania

IV  Atramenty widoczne w świetle UV

Siódmy wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii to już ostatni w tym roku szkolnym. W maju przeprowadzony zostanie jeszcze Konkurs Chemiczny kończący cykl zajęć ACCh w roku akademickim 2020/2021 – odbędzie się on online na platformie Teams.  Z listy rankingowej Konkursu Chemicznego zostanie wyłoniona grupa 12 uczestników, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty. Uczniowie ci będą zaproszeni do udziału w warsztatach chemicznych zorganizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych w laboratoriach Wydziału Chemii (ul. Tamka 12 i ul. Pomorska 165). Planowany termin Warsztatów to czerwiec 2021 roku.
Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Nauczycielki chemii

 

Szósty wykład z cyklu Akademii Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim

wyklad1 24 marca 2021 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami chemii uczestniczyli online w wykładzie pt. „O kompleksach bez kompleksów”. Wykładowcą był dr Paweł Urbaniak, który jest starszym wykładowcą w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Jest również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ, a także sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej w Łodzi. Jego działalność dydaktyczna na uczelni to prowadzenie wykładów i laboratoriów z chemii nieorganicznej. Uczestniczy w popularyzacji nauki. Współpracuje z wieloma szkołami w Łodzi i w regionie łódzkim – prowadzi pokazy oraz zajęcia warsztatowe z chemii. Obszar działalności naukowej obejmuje szeroko pojętą chemię związków kompleksowych. Zajmuje się badaniem procesów powstawania połączeń kompleksowych pomiędzy jonami metali lub cząsteczkami organicznymi a makrocząsteczkami zarówno rozpuszczonymi jak i unieruchomionymi (immobilizowanymi) na powierzchniach metalicznych. Prowadzone przez niego prace obejmują także otrzymywanie powierzchni zdolnych do przyłączania jonów. W jego kręgu zainteresowań znajdują się też badania nad równowagami w roztworach polimerów oraz w innych niż woda rozpuszczalnikach.
W trakcie wykładu mogliśmy się dowiedzieć, iż kompleksy (oczywiście te chemiczne) spotykamy częściej niż nam się wydaje. Towarzyszą nam w codziennym życiu, a nawet są wewnątrz nas. Oczywiście związki kompleksowe pojawiają się też, w programie szkolnym. W trakcie prezentowanego wykładu uzyskaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czym są związki kompleksowe?
 • Jak są zbudowane ? Dlaczego powstają?
 • Dlaczego niektóre spośród nich są trwałe, niektóre wprost przeciwnie?
 • Czy cząsteczka związku kompleksowego musi posiadać jeden atom metalu?
 • A może mogą istnieć kompleksy bez żadnego atomu metalu w cząsteczce? Gdzie znajdują zastosowanie?
  Odpowiedzi na te i inne  pytania można znaleźć również w prezentowanych slajdach dołączonych do wykładu.

Po części teoretycznej odbył się pokaz online doświadczeń przeprowadzanych przez studentów, będących członkami Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego „Orbital”. Zaprezentowano cztery doświadczenia.
1. Termiczny rozkład CuSO4 • 5H2O
2. Barwa kompleksów niklu(II)
3. Trwałość związków kompleksowych
4. Wykorzystanie kompleksów – kataliza jonami Co(II)

Siódmy, już ostatni , wykład pt: „Atramenty sympatyczne” odbędzie się 21.04.2021 roku. Wykładowcą będzie dr Piotr Seliger.
Dokładny opis przeprowadzonych doświadczeń jest zamieszczony na stronie ACCh UŁ wraz ze slajdami z wykładu.

            Zachęcamy do obejrzenia
Nauczycielki chemii