Kolejna zbiórka funduszy za nami!

stypendia

Wraz z powrotem do nauczania stacjonarnego, jak również z okazji szkolnego dnia dziecka i dnia sportu odbyło się też zbieranie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Tym razem zbiórka odbywała się od 1 do 2 czerwca, a zorganizowały i przeprowadziły ją uczennice klasy IAF2 tj.
Natalia Szymańska, Karolina Zaremba i Kamila Zaremba
wraz z wychowawcą. Dzięki hojności wszystkich uczestników udało się zebrać 250 złotych, które to zostały wpłacone na szkolne subkonto Fundacji Św. Mikołaja, z którą nasza szkoła współpracuje już 5 lat. Ważna była każda wpłata, gdyż Fundacja zobowiązała się podwoić wszystkie środki, które w ramach akcji „Wiosną Stypendia Rosną” wpłyną na szkolne subkonta stypendialne od 21 marca do 21 czerwca 2021.
W imieniu przyszłych stypendystów, Dyrekcja szkoły i koordynator akcji serdecznie dziękuje za zaangażowanie, wsparcie oraz udział w akcji.
Warto również przypomnieć, iż kwota wypłacanego stypendium wynosi aż 2000 zł. Z pewnością będzie stanowiła realną pomoc w rozwijaniu pasji i talentów naszych uczniów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.
Dziękujemy raz jeszcze i zachęcamy wszystkich do wsparcia finansowego. Nawet drobne kwoty mogą pomóc potrzebującym uczniom Żeromskiego.

Nr subkonta szkoły:
29 1090 0004 9149 0000 0000 0438
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno

                                Dziękujemy!!!
Dyrekcja oraz szkolny koordynator Ewa Sędkowska

Komputer od Świętego Mikołaja – edycja czwarta

W ramach czwartej edycji akcji Komputer od Świętego Mikołaja (dzięki współpracy z fundacją o tej samej nazwie) w połowie marca kolejni nasi uczniowie zostali obdarowani w ramach darowizny nowymi laptopami. Uczniami tymi są:
Ewa Skroś – kl. IAF2
Anna Wiechecka – kl. IIB
Agata Pęczek – kl. IIFg
Dzięki akcji charytatywnej przeprowadzonej wraz z firmą Pepco, Fundacja Świętego Mikołaja przekazała 106 komputerów potrzebnych do nauki zdalnej w całej Polsce, a 3 z nich trafiły do naszych uczennic. Celem akcji jest tak samo jak i w edycjach ubiegłych, przede wszystkim pomoc tym osobom, które albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. W trakcie zdalnego nauczania możliwość korzystania z własnego sprzętu jest niezwykle ważna, dlatego cieszy fakt że kolejne osoby z Żeromskiego mają takie szczęście, by otrzymać laptopa na własny użytek i dzięki temu móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Obdarowanym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby pozyskany sprzęt spełniał swoją rolę i pomagał w codziennej nauce!

                                                                           Ewa Sędkowska

A poniżej kilka zdjęć otrzymanego sprzętu wraz z ich właścicielami 🙂

Komputer od Świętego Mikołaja – edycja trzecia

W ramach trzeciej edycji akcji Komputer od Świętego Mikołaja (dzięki współpracy z fundacją o tej samej nazwie) na początku lutego kolejni nasi uczniowie zostali obdarowani w ramach darowizny nowymi laptopami. Uczniami tymi są:
Maja Budak (kl. I AF2)
Natalia Pazurek (kl. I AF2)
Agata Makuch (kl. II Cg)
Izabela Wiśniewska (kl. II Fg)
Dzięki akcji charytatywnej przeprowadzonej wraz z Radiem 357 i hojności słuchaczy radia, Fundacja Świętego Mikołaja przekazała naszym uczniom cztery  laptopy potrzebne do nauki zdalnej. Celem akcji jest przede wszystkim pomoc tym osobom, którzy albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. Nasze uczennice znalazły się jednocześnie w grupie 140 uczniów z całej Polski, którzy mogą się cieszyć z nowych laptopów w tak trudnym i wymagającym czasie zdalnego nauczania kiedy dostęp do niezawodnego sprzętu zdecydowanie ułatwia czynny udział w zajęciach lekcyjnych.
Cieszy fakt, że grono osób obdarowanych z Żeromskiego stale się powiększa i że dzięki nowym komputerom nasi uczniowie mogą na bieżąco uczestniczyć w prowadzonych lekcjach i się do nich odpowiednio przygotowywać.
Życzymy aby laptopy były realnym wparciem w codziennej nauce i aby zdobywanie wiedzy i umiejętności razem z komputerami było przyjemniejsze i łatwiejsze!

Obdarowanym serdecznie gratulujemy i cieszymy się razem z Wami!!!

                                                    Ewa Sędkowska
Szkolny koordynator Fundacji Świętego Mikołaja

Poniżej kilka zdjęć otrzymanego sprzętu:

„Komputer od Świętego Mikołaja” – edycja druga

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia kolejny komputer trafił w ręce naszych uczniów a właściwie uczennic. Cieszy fakt, iż za sprawą jednego komputera mogliśmy pomóc w tak trudnym czasie pandemii Covid-19 dwóm osobom jednocześnie, a to dlatego, że mowa o siostrach – bliźniaczkach  Kindze i Kornelii Studnickich z klasy II Fg.
Miało to miejsce po raz kolejny za sprawą owocnej współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Tym razem hojnym darczyńcą w drugiej edycji akcji był Bank HSBC który ufundował i przekazał fundacji 55 takich laptopów dla uczniów z całej Polski a nasze dziewczyny otrzymały jeden z nich.
Celem akcji jest przede wszystkim pomoc uczniom, którzy albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. I tak jest właśnie w tym przypadku. Fakt, że siostry otrzymały sprzęt był podyktowany głównie tym by po prostu wesprzeć je w dostępie do edukacji. Co więcej, nie bez znaczenia jest fakt, że dziewczyny nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce ale również są uzdolnione muzycznie i wokalnie. Nie da się nie zauważyć, że są osobami niezwykle zaangażowanymi w życie artystyczne nie tylko szkoły ale również środowiska lokalnego udzielając się podczas uroczystości i imprez szkolnych oraz lokalnych. Wszystko to nie budzi wątpliwości, że takie osoby zasługują na to by im pomóc nawet jeśli o to nie proszą…

Kinga i Kornelia, serdecznie jako społeczność szkolna gratulujemy i życzymy by otrzymany sprzęt był realnym wsparciem w codziennej nauce!!!

   Ewa Sędkowska
Szkolny koordynator Fundacji Św. Mikołaja

A poniżej kilka zdjęć otrzymanego laptopa:

Stypendia Fundacji Św. Mikołaja przyznane!

W połowie listopada odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów poświadczających uzyskanie stypendium z Fundacji Św. Mikołaja, z którą szkoła współpracuje już od dobrych kilku lat. Warto przypomnieć, iż stypendia takie przyznawane są na podstawie regulaminu przez szkolną komisję stypendialną. Tym razem zaszczyt ten przypadł 2 uczniom klasy III D, a mianowicie Miłoszowi Polakowi oraz Wiktorowi Świątkowskiemu czego szczerze im gratulujemy!
Stypendium takie przyznawane jest uczniom zdolnym, zaangażowanym społecznie pochodzącym z rodzin o niewysokich dochodach aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Niestety, oprawa wręczenia dyplomów w tym roku szkolnym została znacznie ograniczona ze względu na sytuację epidemiologiczną co nie umniejsza faktu iż niewątpliwie, co potwierdza fundacja, nasi uczniowie w pełni na takie stypendium zasługują.
Nie sposób pominąć przy okazji informacji, że Miłosz Polak otrzymuje takie stypendium jako pierwszy w historii współpracy z fundacją już drugi rok z rzędu. Co więcej, standardowa kwota stypendium w wysokości 2000 zł została powiększona o kolejne 1100 zł a to za sprawą wyjątkowego wyróżnienia ze strony fundacji. W tym roku Fundacja Św. Mikołaja mogła przyznać specjalne stypendia dla 10 wybranych uczniów z całej Polski a Miłosz jest jednym z nich!!! Stypendium Miłosza zostało powiększone dzięki darczyńcom – fundusz stypendialny Lisowskich – Smykowskich. Jest to rodzina, która wyjechała do Kanady kilkadziesiąt lat temu i już nigdy nie wróciła do Polski. Fundusz został powołany po śmierci darczyńców i operuje nim Komitet Pomocy Dzieciom Polskim z Montrealu. Najpierw określono profil potencjalnego stypendysty a następnie wybrano osoby, które zdaniem fundacji na takie stypendium zasługują. Po spełnieniu wszystkich warunków udało się i dzięki temu Miłosz może cieszyć się z pomocy finansowej po raz drugi. Jest to bez wahania wielki sukces jak również powód do radości i dumy dla nas wszystkich!
Jesteśmy przekonani, że zarówno Wiktor jak i Miłosz skorzystają z udzielonej im pomocy we właściwy sposób i zarówno sukcesy naukowe Wiktora jak i pasja do fotografii Miłosza nie pozostaną dzięki temu niezauważone.
Wiktor i Miłosz, gratulacje jeszcze raz!

 Dyrekcja szkoły
Szkolny koordynator fundacji