Akcja „Na dobry początek”

stypendium sw Mikołaja

Po raz kolejny w naszej szkole przeprowadzono akcję zbierania funduszy na rzecz ufundowania stypendiów zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin, przy współpracy z Fundacją Św. Mikołaja. Tym razem kiermasz słodkości zorganizowała i przeprowadziła klasa II AF2 oraz chętni uczniowie klasy II F. Podobnie jak i w poprzednich edycjach, tak i tym razem, młodzież stanęła na wysokości zadania. Zarówno pod względem przygotowań, jak i chęci zapełniania puszek. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem i dlatego bardzo szybko udało się zebrać całkiem sporą sumę, bo ponad 600 zł. Za każdą zebraną złotówkę, fundacja dopłaci drugie tyle. Razem będzie to stanowić znaczną część rocznego stypendium dla jednego wybitnego ucznia naszej szkoły, które wypłacane będzie w miesięcznych ratach już niedługo.

Z tego miejsca, w imieniu przyszłego stypendysty, serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym uczniom klasy II AF2 oraz II F, wszystkim uczniom biorącym udział w kiermaszu, jak również Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji i obsługi, którzy równie chętnie do tej zbiórki się włączyli.

                                                                                              Ewa Sędkowska

Kolejna zbiórka funduszy za nami!

stypendia

Wraz z powrotem do nauczania stacjonarnego, jak również z okazji szkolnego dnia dziecka i dnia sportu odbyło się też zbieranie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Tym razem zbiórka odbywała się od 1 do 2 czerwca, a zorganizowały i przeprowadziły ją uczennice klasy IAF2 tj.
Natalia Szymańska, Karolina Zaremba i Kamila Zaremba
wraz z wychowawcą. Dzięki hojności wszystkich uczestników udało się zebrać 250 złotych, które to zostały wpłacone na szkolne subkonto Fundacji Św. Mikołaja, z którą nasza szkoła współpracuje już 5 lat. Ważna była każda wpłata, gdyż Fundacja zobowiązała się podwoić wszystkie środki, które w ramach akcji „Wiosną Stypendia Rosną” wpłyną na szkolne subkonta stypendialne od 21 marca do 21 czerwca 2021.
W imieniu przyszłych stypendystów, Dyrekcja szkoły i koordynator akcji serdecznie dziękuje za zaangażowanie, wsparcie oraz udział w akcji.
Warto również przypomnieć, iż kwota wypłacanego stypendium wynosi aż 2000 zł. Z pewnością będzie stanowiła realną pomoc w rozwijaniu pasji i talentów naszych uczniów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.
Dziękujemy raz jeszcze i zachęcamy wszystkich do wsparcia finansowego. Nawet drobne kwoty mogą pomóc potrzebującym uczniom Żeromskiego.

Nr subkonta szkoły:
29 1090 0004 9149 0000 0000 0438
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno

                                Dziękujemy!!!
Dyrekcja oraz szkolny koordynator Ewa Sędkowska

Komputer od Świętego Mikołaja – edycja czwarta

W ramach czwartej edycji akcji Komputer od Świętego Mikołaja (dzięki współpracy z fundacją o tej samej nazwie) w połowie marca kolejni nasi uczniowie zostali obdarowani w ramach darowizny nowymi laptopami. Uczniami tymi są:
Ewa Skroś – kl. IAF2
Anna Wiechecka – kl. IIB
Agata Pęczek – kl. IIFg
Dzięki akcji charytatywnej przeprowadzonej wraz z firmą Pepco, Fundacja Świętego Mikołaja przekazała 106 komputerów potrzebnych do nauki zdalnej w całej Polsce, a 3 z nich trafiły do naszych uczennic. Celem akcji jest tak samo jak i w edycjach ubiegłych, przede wszystkim pomoc tym osobom, które albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. W trakcie zdalnego nauczania możliwość korzystania z własnego sprzętu jest niezwykle ważna, dlatego cieszy fakt że kolejne osoby z Żeromskiego mają takie szczęście, by otrzymać laptopa na własny użytek i dzięki temu móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

Obdarowanym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby pozyskany sprzęt spełniał swoją rolę i pomagał w codziennej nauce!

                                                                           Ewa Sędkowska

A poniżej kilka zdjęć otrzymanego sprzętu wraz z ich właścicielami 🙂

Komputer od Świętego Mikołaja – edycja trzecia

W ramach trzeciej edycji akcji Komputer od Świętego Mikołaja (dzięki współpracy z fundacją o tej samej nazwie) na początku lutego kolejni nasi uczniowie zostali obdarowani w ramach darowizny nowymi laptopami. Uczniami tymi są:
Maja Budak (kl. I AF2)
Natalia Pazurek (kl. I AF2)
Agata Makuch (kl. II Cg)
Izabela Wiśniewska (kl. II Fg)
Dzięki akcji charytatywnej przeprowadzonej wraz z Radiem 357 i hojności słuchaczy radia, Fundacja Świętego Mikołaja przekazała naszym uczniom cztery  laptopy potrzebne do nauki zdalnej. Celem akcji jest przede wszystkim pomoc tym osobom, którzy albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. Nasze uczennice znalazły się jednocześnie w grupie 140 uczniów z całej Polski, którzy mogą się cieszyć z nowych laptopów w tak trudnym i wymagającym czasie zdalnego nauczania kiedy dostęp do niezawodnego sprzętu zdecydowanie ułatwia czynny udział w zajęciach lekcyjnych.
Cieszy fakt, że grono osób obdarowanych z Żeromskiego stale się powiększa i że dzięki nowym komputerom nasi uczniowie mogą na bieżąco uczestniczyć w prowadzonych lekcjach i się do nich odpowiednio przygotowywać.
Życzymy aby laptopy były realnym wparciem w codziennej nauce i aby zdobywanie wiedzy i umiejętności razem z komputerami było przyjemniejsze i łatwiejsze!

Obdarowanym serdecznie gratulujemy i cieszymy się razem z Wami!!!

                                                    Ewa Sędkowska
Szkolny koordynator Fundacji Świętego Mikołaja

Poniżej kilka zdjęć otrzymanego sprzętu:

„Komputer od Świętego Mikołaja” – edycja druga

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia kolejny komputer trafił w ręce naszych uczniów a właściwie uczennic. Cieszy fakt, iż za sprawą jednego komputera mogliśmy pomóc w tak trudnym czasie pandemii Covid-19 dwóm osobom jednocześnie, a to dlatego, że mowa o siostrach – bliźniaczkach  Kindze i Kornelii Studnickich z klasy II Fg.
Miało to miejsce po raz kolejny za sprawą owocnej współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Tym razem hojnym darczyńcą w drugiej edycji akcji był Bank HSBC który ufundował i przekazał fundacji 55 takich laptopów dla uczniów z całej Polski a nasze dziewczyny otrzymały jeden z nich.
Celem akcji jest przede wszystkim pomoc uczniom, którzy albo nie mają dostępu do komputera i Internetu albo ten kontakt z różnych względów jest utrudniony. I tak jest właśnie w tym przypadku. Fakt, że siostry otrzymały sprzęt był podyktowany głównie tym by po prostu wesprzeć je w dostępie do edukacji. Co więcej, nie bez znaczenia jest fakt, że dziewczyny nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce ale również są uzdolnione muzycznie i wokalnie. Nie da się nie zauważyć, że są osobami niezwykle zaangażowanymi w życie artystyczne nie tylko szkoły ale również środowiska lokalnego udzielając się podczas uroczystości i imprez szkolnych oraz lokalnych. Wszystko to nie budzi wątpliwości, że takie osoby zasługują na to by im pomóc nawet jeśli o to nie proszą…

Kinga i Kornelia, serdecznie jako społeczność szkolna gratulujemy i życzymy by otrzymany sprzęt był realnym wsparciem w codziennej nauce!!!

   Ewa Sędkowska
Szkolny koordynator Fundacji Św. Mikołaja

A poniżej kilka zdjęć otrzymanego laptopa: