Dzień Absolwenta

W dniu 28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczystość  poświęcona  tegorocznym absolwentom naszej szkoły. Pożegnaliśmy maturzystów szczególnie ciepło, bo dla nich to spotkanie było ostatnią uroczystością w naszej szkole. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klas trzecich przekazali sztandar liceum w ręce młodszych kolegów. Pani Dyrektor oraz przybyli goście,  w tym reprezentanci rodziców, życzyli im udanego startu w dorosłe życie, wysokich wyników na egzaminach maturalnych, które będą zapowiedzią dalszych sukcesów w życiu, jednocześnie serdecznie gratulując ukończenia szkoły. Przedstawiciele klas trzecich złożyli na ręce wychowawców i Dyrekcji bukiety kwiatów, dziękując za opiekę merytoryczną, przekazaną wiedzę, stawiane  wymagania i życzliwość oraz przyjaźń, z jakimi się spotkali w ciągu tych licealnych lat. Część oficjalna to także wyróżnienie absolwentów szkoły wykazujących się szczególnymi osiągnięciami i najwyższymi średnimi ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorowym zachowaniem. Był to bardzo przyjemny i wzruszający moment dla tych uczniów, kiedy, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, otrzymywali na forum świadectwa z wyróżnieniem, osobiste gratulacje Dyrekcji i wychowawców oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez licznych sponsorów. Kolejne chwile poświęcono, aby wyróżnić uczniów za udział w konkursach, olimpiadach oraz za pracę w organizacjach uczniowskich działających na terenie naszej szkoły. Oprócz wybitnych osiągnięć naukowych wysoko ceni się w naszym liceum także tych uczniów, którzy odnoszą liczne sukcesy w dziedzinie sportu, tańca oraz dziedzinach artystycznych. Opiekunowie nagrodzili również takich utalentowanych absolwentów za ich pełne pasji pomysły i projekty. Ta przełomowa uroczystość uświadomiła naszym absolwentom, że stoją przed ważnymi wyborami w życiu: wyborem studiów, pracy i pełnej pomyślności drogi życiowej, że to nie koniec wypełniania wielu zadań, ale początek kolejnych…

Ze względu na wyjątkowe i silne więzi, jakie wytworzyły się między absolwentami a resztą społeczności szkolnej, uczniowie klas drugich oraz chór szkolny postanowili dla nich zorganizować jeszcze jedną niespodziankę. W części artystycznej nastąpiło mianowicie wręczenie tradycyjnych „Żeromów”-  12. nagród specjalnych, przeznaczonych dla np.  świetnie rokującego naukowca – kategoria „Młody Einstein”, pary najlepszych przyjaciół – kategoria „Papużki- nierozłączki”, najbardziej dbających o styl – kategoria „Elegant i Szafiarka- za najlepszy look szkolny” czy też ucznia promującego zasady savoir-vivre’u – kategoria „Mistrz dobrych manier” lub niezłomnego optymisty – kategoria „Z uśmiechem przez życie”.

Uroczysty Dzień Absolwenta rozbudził wiele uczuć, które było widać przede wszystkim na twarzach licznie przybyłych na tę uroczystość Rodziców. Uczucia są przecież tak stare jak świat, towarzyszą nam od zarania. Szczęściem człowieka jest, aby wybrać te najpiękniejsze spośród nich, bezpiecznie przenieść je przez życie i móc przekazać je potomnym.

Na pamiątkę wspólnych trzech lat pracy
Nauczyciele