Dzień Edukacji Narodowej

Bez tytułu1

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie złożyć serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy i dydaktyczny trud. Dzielenie się wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorów jest cennym darem, który daje szanse rozwoju oraz lepszej przyszłości.
Życzę, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i pełne odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodzieży.
Słowa podziękowania i uznania kieruję również do pracowników administracji i obsługi, którzy wspomagają pracę nauczycieli i przyczyniają się do tworzenia przyjemnych i estetycznych warunków nauki i pracy. 
Dziś, w tym bardzo ważnym dniu, Wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                         Z wyrazami szacunku i uznania
                                                                   Anna Pręcikowska-Skoczylas
 Dyrektor I LO