EduPak Polska

Już Henry Ford mawiał: Zbieganie się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, wspólna praca to sukces. I taki sukces osiągnęła KLASA IG2, która zakwalifikowała się do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu EduPak Polska, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Szkła ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz promowanie wzorców konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczyniającej się do ochrony środowiska,
w szczególności poprzez:

1) zainteresowanie uczniów zapobieganiem marnotrawstwu surowców – w szczególności w kontekście opakowań szklanych;

2) zwrócenie uwagi na rolę gospodarki o obiegu zamkniętym i prozdrowotne oraz prośrodowiskowe właściwości opakowań szklanych;

3) pobudzanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań.
Do 16 stycznia uczniowie klasy IG2 w składzie: Nikodem Baran, Marta Białek, Kinga Ciach, Krzysztof Czarnecki, Nikodem Deka, Marta Drochlińska, Aleksandra Dymska, Adam Gąsiorek, Julia Gredka, Martyna Kałuża, Aleksandra Karwat, Anna Kołodziejczyk, Maja Kopera, Dawid Kossakowski, Julia Kowalczyk, Julia Kowalczyk, Bartosz Ksyta, Zuzanna Łuczkowska, Nicola Nasulewicz, Amelia Piekarska, Maciej Pielas, Patrycja Pościk, Olivia Rogulska, Julia Szymala, Marta Walasik, Aleksandra Warda, Karol Wojciechowski, Izabela Zwolińska mają zrealizować zadanie konkursowe. Teraz przed naszymi bohaterami praca niczym na łodzi, która tylko wtedy odpłynie, gdy wszyscy chwycą za wiosła. Opiekę merytoryczną nad młodzieżą sprawują: p. Marzena Papis (wychowawca klasy),    p. Renata Sijer i p. Justyna Jasińska – Nieć.
Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniach 10-12 marca 2023 r. podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy i mocno trzymamy kciuki za sukces!

Życzymy radości z działania!
Cała wspólnota szkolna na czele
z Panią Dyrektor Anną Pręcikowską – Skoczylas