„Fascynująca Fizyka”

W dniu 27 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach popularnonaukowych „Fascynująca Fizyka” w formie online. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Na początku
spotkania, wszystkich uczestników powitał Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej prof. dr hab. Tadeusz Lesiak i przedstawił program pokazów.
Młodzi pracownicy naukowi Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zaprezentowali i omówili szereg fascynujących doświadczeń z fizyki związanych min.: z ciśnieniem, prawem Bernoulliego, próżnią, żyroskopem, nadprzewodnictwem.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i z niecierpliwością czekamy na kolejne pokazy.

A.Mazur, G.Mazur, J.Grabowski