Geologiczna wyprawa

20 kwietnia 2023 roku sześcioro uczniów z naszej szkoły: Anna Kołodziejczyk IG2, Zuzanna Bator IIF, Monika Adamkowska IIC, Maja Pawlak IIG, Jan Czechowicz IIC i Wiktor Kresa IVC, wzięło udział w praktycznych zajęciach geologicznych nt. „Atrakcje geologiczne i archeologiczne okolic Łęczycy” poprowadzonych przez dra Marcina Krystka z Muzeum Geologicznego Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia były dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz osobom indywidualnym – mieszkańcom Łodzi.  Podczas zajęć opiekę na młodzieżą sprawowała pani Marzena Papis.

            W ramach zajęć zwiedziliśmy Łęczycką Zagrodę w Kwiatkówku, grodzisko w Tumie oraz rozpoznawaliśmy skały, z których zbudowano kolegiatę w Tumie. Na hałdzie po górnictwie rud żelaza w Łęczycy znaleźliśmy piękne okazy amonitów, belemnitów, niecodzienne okazy sferosyderytów z licznymi żyłami kalcytowymi. Jedna z naszych uczennic – Monika Adamkowska znalazła niesamowity okaz – zachowany fragment drewna jurajskiego w barwnym sferosyderycie.
            Prawdziwym laboratorium skalnym okazał się kem w Jackowie. Znaleźliśmy tam okazy andezytów, gnejsów, gabra, diorytów, pegmatytów, a nawet ekolgitów. Ponadto udało nam się zlokalizować liczne koralowce i gąbki. Zebrane okazy wzbogaciły bazę dydaktyczną w naszej szkolnej pracowni, jak również prywatne zbiory uczestników. 
           Z zajęć wróciliśmy bardzo zadowoleni i wyposażeni w nową wiedzę oraz bezcenne doświadczenia. Geologia dzisiaj jest bardzo atrakcyjnym i intratnym kierunkiem ze względu na wzmożone na całym świecie badania geologiczne w związku z poszukiwaniem surowców energetycznych. Jak głosi znana maksyma „Geolog potrafi czytać litosferę i przewidzieć dzień jej zagłady, dlatego   podejmuje troskę o jej przetrwanie”.

   Marzena Papis