Giełdowi inwestorzy z I LO

z1

Inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki” Benjamin Franklin

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. Jej organizatorami są: Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.

W tegorocznej 21. edycji biorą udział uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Pani Grażyna Zięba-Zalega i pani Anna Kochanowska koordynują działania zespołów: Brokerzy, Innowatorzy, Żeromski Stock Exchange i CFUlani, w skład których wchodzą Maciej Gorycza, Julia Jaciubek, Michał Moryc, Julia Wolska, Jeremi Danielik, Jędrzej Grabowski, Mateusz Miśkiewicz, Krystian Sieradzki, Maciej Łukasik, Agata Różańska, Julia Wujek, Franciszek Zięba, Bartłomiej Kwapisz. Nauczycielki również biorą udział w inwestowaniu. Wszyscy mają do dyspozycji platformę edukacyjną, na której znajdują się broszury informacyjne i filmiki dotyczące zasad inwestowania, a także krótkie testy, wyzwania i pojedynki, w których uczniowie, konkurując ze sobą, mają możliwość zdobywania nagród. Zakończyły się już rozgrywki testowe, podczas których mogliśmy ćwiczyć inwestowanie w akcje spółek giełdowych.
14 listopada zaczyna się pierwszy etap, który potrwa do 15 stycznia. Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzyma wirtualne środki w wysokości 20 000 zł. Przedmiotem inwestycji w I etapie Gry są wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y notowane na GPW. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje lub ETF-y w godzinach trwania sesji giełdowej. Po zakończeniu I etapu Gry, Organizator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy Zespół. II etap Gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, WIG. GAMES5, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontraktów terminowych na akcje. Każdy Zespół na początku II etapu otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł.
Gra zakończy się finałem, który odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku na Sali Notowań GPW.
Przysłowiowe mocne „kciuki” za uczniów i nauczycieli trzyma Anna Pręcikowska-Skoczylas – dyrektor szkoły, która podkreśla jak ważna jest nauka poprzez działania praktyczne. Dobrze jest mieć świadomość, w jaki sposób funkcjonują rynki kapitałowe, a także jak właściwie inwestować i oszczędzać, a także znać tajniki funkcjonowania giełdy.
Wszystkim uczniom I LO biorącym udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej życzymy powodzenia i jak największych zysków.

Grażyna Zięba – Zalega
Anna Kochanowska