Gratulacje dla klasy III A/B

Miło nam poinformować, iż  w ogólnopolskim konkursie

POKAŻCIE NAM SWOJĄ MAŁĄ
„ALMA MATER” IV EDYCJA

organizowanym przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom

1

uczniowie klasy 3 a/b

z  I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie zajęli

I miejsce w kraju.

Nagrodą jest  7- dniowy pobyt z atrakcjami dla całej klasy w Hotelu w Zakopanem dofinansowany w 50% przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią swojej szkoły oraz
zaprezentowanie jej szerokiej publiczności w Internecie. Uczniowie, pod kierunkiem swojej wychowawczyni Anny Waśkiewicz wykonali wszystkie zadania konkursowe.
Zadaniem konkursowym było przygotowanie albumu o  naszej szkole
zawierającego elementy:
1. Zdjęcie lub rysunki szkoły.
2. Opis patrona wraz z fotografiami.
3. Zdjęcia Dyrektorów oraz nauczycieli żyjących i tych już nieżyjących
(pokazanie na fotografii dbałości o miejsca spoczynku dyrektorów
i nauczycieli).
4. Uczniów i najwybitniejszych absolwentów (foto, wywiad, opis, rysunek).
5. Wybitne osiągnięcia szkoły (sportowe, przedmiotowe, środowiskowe) i zasługi dla lokalnego środowiska.
6. Wspomnienia najstarszych absolwentów.
7. Spotkania z wybitnymi ludźmi i warsztaty naukowe.

 Serdeczne gratulacje
składa Dyrekcja szkoły 
i wychowawca Anna Waśkiewicz