Gratulacje dla uczniów klasy III a/b

Śpieszymy donieść piękną wiadomość, że w 4. ogólnopolskiej edycji konkursu

Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim
pn.
„Limeryki o narodach”
o zasięgu ogólnopolskim, IX-XI 2017 r.

jacek kaczmarski

Do finału weszli wszyscy nasi uczniowie z klasy III a/b:
Edyta Maślak
Milena Paliwoda
Dominika Ciszek
Piotr Woźniak,
którzy pod kierunkiem swojej polonistki Anny Waśkiewicz napisali każdy 3 prace:
– pracę na temat wybranego konfliktu międzynarodowego,
– pracę na temat limeryku, jako gatunku literackiego,
– własny limeryk.

Znaleźli się w ścisłym gronie 25 finalistów z całej Polski.

W dniu 9 listopada 2017 roku w Krakowie przystąpią do ustnej obrony i prezentacji własnych prac  (ok. 30 min.) przed komisją konkursową.

Celami tego ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży ze szkół średnich, pn. „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”, są:
– promocja uczniów, wykazujących szczególne zdolności artystyczne oraz akademickie w zakresie polonistyki i nauk społecznych;
– popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy historycznej w zakresie konfliktów międzynarodowych;
– popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy polonistycznej, zwłaszcza w zakresie limeryków, jako gatunku literackiego;
– zwrócenie uwagi uczestników na ich „małe ojczyzny”;
– popularyzacja wartości patriotycznych.

Załącza wyrazy szacunku,
Joanna Chwalewska
wiceprezes Fundacji Underground

Gratulujemy tak pięknego awansu i życzymy powodzenia!

Anna Waśkiewicz