Grudzień pod znakiem profilaktyki

Już kolejny raz nasza szkoła bierze udział w kampanii edukacyjno – informacyjnej „Znamię! Znam je?”,  której organizatorem jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. W Polsce umieralność na tę chorobę jest o 20% wyższa niż w Europie, przy o 50% mniejszej częstości zachorowań.  Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest późna wykrywalność oraz brak świadomości na temat profilaktyki czerniaka. Co roku wzrasta również zapadalność na czerniaka wśród dzieci i osób poniżej 20 roku życia. W Polsce czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań.
Dlatego też najważniejszym celem akcji jest budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.
W oparciu o materiały udostępnione przez Akademię Czerniaka nauczyciele biologii przeprowadzili zajęcia z młodzieżą klas pierwszych na temat czerniaka. Zwrócili szczególną uwagę na charakterystyczne cechy czerniaka, ABCDE czerniaka oraz  złote zasady ochrony przed czerniakiem.
Uczniowie, dzięki specjalnie przygotowanemu filmowi oraz materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty), dowiedzieli się, jak prawidłowo sprawdzać skórę, by uchronić się przed tym groźnym nowotworem.
Podsumowując zajęcia, koordynatorzy programu zachęcali uczniów do podzielenia się zdobytą wiedzą z najbliższymi osobami i dopingowali ich  do podjęcia działań profilaktycznych.

profilaktyka1

Uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli także  w zajęciach psychoedukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz  przeciwdziałania HIV/AIDS.
Warsztaty „Nie pozwól na zakażenie!”, realizowane przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi, poprowadził pan Rafał Osiński – pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, otwarcie dyskutowali oraz  wymieniali poglądy. Uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań:  czym różni się  HIV od AIDS?, jak dochodzi do zakażenia  i jak można się przed nim  chronić ?,  czy podczas wizyty w szpitalu lub przychodni można się zarazić?, jakie sytuacje sprzyjają zakażeniu w kontaktach intymnych?, dlaczego warto wiedzieć więcej na temat HIV i AIDS?.
Prowadzący warsztaty podkreślił, że  życie należy smakować z rozsądkiem. Nie ma znaczenia, ile masz lat, czy jesteś chłopakiem czy dziewczyną, czy mieszkasz w mieście czy na wsi, jakiego jesteś wyznania, jaki jest Twój światopogląd i co sądzisz o HIV i AIDS – bez względu na to wszystko, ryzyko zakażenia HIV dotyczy każdego.

profilaktyka2

Spodziewamy się , że zdobyte informacje pozwolą zrozumieć co to jest odpowiedzialność zdrowotna i jak ważna jest profilaktyka i dbanie o zdrowie własne i innych.

Wojciech Grochulski, Anna Kumur, Renata Sijer i Teresa Tępińska