Hat Trick Anity Kowalczyk

7 października 2017 roku, podczas Spalskiego Hubertusa organizowanego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariusza Pieniaka, rozstrzygnięty został II Spalski Konkurs Fotograficzny. Został on przeprowadzony w trzech kategoriach tematycznych w dwóch przedziałach wiekowych: do 15 lat oraz od 15 do 18 lat.             Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka na środowisko. Ważnym zadaniem było kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników. Zgodnie z wytycznymi konkursu każdy uczestnik mógł przesłać dwie fotografie w każdej kategorii tematycznej.

W przedziale wiekowym od 15 do 18 lat uczennica naszej szkoły ANITA KOWALCZYK  z klasy IIc odniosła ogromny sukces – trzykrotnie została nagrodzona. W kategorii „Portret i fotografia” była bezkonkurencyjna: triumfowała oraz zdobyła II miejsce. W kategorii „Przyroda i natura Gminy Inowłódz” uplasowała się na trzeciej pozycji.    Gratulujemy spektakularnego sukcesu. Oby dalej w obiektywie Anita zatrzymywała obrazy urzekające i wzruszające.