Inauguracja Programu Klasa Akademicka SGH

5 października 2021 roku miała miejsce ogólnopolska inauguracja Programu Klasa Akademicka SGH. Została poprowadzona przez panią Dorotę Popowską – Dyrektora Centrum Edukacji Otwartej SGH oraz panią Karolinę Skolimowską – Piechowiak –  Koordynatora Programu Klasa Akademicka SGH. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół zakwalifikowanych do Programu oraz nauczyciele.
Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Anna Pręcikowska – Skoczylas oraz wychowawczynie klas objętych patronatem SGH: pani Marzena Papis (wychowawczyni klasy IIICg, Szkolny Koordynator Programu Klasa Akademicka SGH) oraz pani Jolanta Gapys (wychowawczyni klasy IC).
W czasie spotkania powitano szkoły, które od tego roku szkolnego zostały przyjęte do społeczności Klas Akademickich SGH. Warto przypomnieć, że nasza szkoła jako jedna z pierwszych została zakwalifikowana do Programu, który realizujemy od 2017 roku. W dalszej części prowadzące przedstawiły wyniki badania potrzeb przeprowadzone wśród nauczycieli na początku roku szkolnego 2020/2021, jak również zapoznały zebranych z działaniami planowanymi na ten rok szkolny. Wśród nich znalazły się:

  • wybór logotypu Klasy Akademickiej SGH;
  • założenie profilu Klasy Akademickiej SGH na Facebooku;
  • zajęcia realizowane w szkołach – wykłady/warsztaty stacjonarne;
  • wizyty szkół w SGH – indywidualnie dopasowany plan wizyty, warsztaty/wykłady, udział w wykładach dla studentów po uprzednim zgłoszeniu chęci;
  • webinaria – kontynuacja zajęć online;
  • Dzień SGH w szkole – do zaplanowania w dowolnym terminie w roku szkolnym;
  • Dzień Otwarty SGH – najbliższy termin to 11.2021 (sobota); zostanie wysłany mail zapraszający klasy akademickie do udziału w nim;
  • Korzystanie z zasobów Biblioteki SGH – po wypełnieniu i odesłaniu deklaracji zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, możliwe jest wypożyczanie 5 publikacji na miesiąc z możliwością przedłużenia; jest to wypożyczanie międzybiblioteczne (nie indywidualne przez uczniów); wysyłka książek odbywa się przez Bibliotekę SGH.
    Zatem zaczynamy.

sgh