Skip to main content

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Wydziału Geodezji i Kartografii  odbyła się 2 października 2023 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Już od kilku lat Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie na zaproszenie Dziekana Wydziału uczestniczy w tym wydarzeniu  W tym roku nasze liceum reprezentował wicedyrektor Zbigniew Sobczyk.

Uroczystość inauguracji uświetniła obecność wielu gości, wręczane były również nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej. Najważniejszym punktem uroczystości była jednak immatrykulacja nowo – przyjętych studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego zwieńczył wykład inauguracyjny, na temat: „Naziemne mobilne systemy mapowania 3D – nowa jakość kartowania świata”, który wygłosił dr hab. inż. Janusz Będkowski.