Skip to main content

Dnia 3 października 2023 r. p. Dyrektor Anna Pręcikowska-Skoczylas  wraz z p. Moniką Śpiewak oraz Julią Wolską i Maciejem Goryczą (uczniowie klasy 4F) uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Rolnictwa i Ekologii. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się o godzinie 12:00 w Auli Kryształowej SGGW. Preliminarnie nastąpiło uroczyste przybycie  części wykładowców,  na czele z panią prorektor ds.współpracy międzynarodowej dr hab. Martą Mendel oraz dziekanem wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW panią dr hab. Irenę Suwara, która przywitała wszystkich obecnych.

Następnym punktem uroczystości było wspomnienie o sukcesach jakie odniósł wydział w zeszłym roku akademickim. Albowiem są to  m.in. I miejsce w rankingu perspektyw 2023! Nie bez przyczyny nastąpiło rozdanie nagród dla wykładowców biorących czynny udział w wielu działaniach mających na celu powstanie najlepszych warunków dla rozwoju studentów oraz podniesienie renomy uczelni. Poza kadrą akademicką wyróżnieni zostali również studenci oraz absolwenci SGGW, którzy osiągnęli najwyższe wyniki. Nieodłącznym elementem Inauguracji zostało ślubowanie studentów I roku. Był to fundamentalny moment, który pozostał z uczestnikami uroczystości na długo. Do dziś pamiętamy słowa wypowiedziane przez pierwszaków.

Po ślubowaniu miało miejsce zabranie głosu przez przedstawiciela studentów p. Przemysława Szymelskiego, który zapoznał studentów I roku z uczelnią oraz zachęcił do współpracy w wielu aktywnościach, które pozwolą stworzyć wiele możliwości dla każdej chętnej jednostki.

 

Chwilą, na którą czekała większość publiczności został wykład nt. “Kreowania nowych rzeczywistości w rolnictwie”, którego prelegentem był p. Łukasz Czech – absolwent SGGW. Pan Łukasz połączył tematykę rolnictwa m.in. z ekonomią. Była to szansa na poszerzenie horyzontów oraz szansa by spojrzeć na wiele aspektów z innej strony. Prelegent skupił się na opłacalności rolnictwa, na jego porównaniu między rokiem 2014 a 2023. Interesujące było odniesienie do czerwonego – rozumianego jako duża konkurencja  – oraz niebieskiego oceanu – jako mała konkurencja. To jedne z najbardziej ciekawych zagadnień tamtejszego dnia. Wierzymy, że dzięki naszemu udziałowi podczas wykładu jesteśmy bogatsi w nowe doświadczenia. Co więcej, Inauguracja zakończyła się  wspólnym poczęstunkiem dla zaproszonych gości, wykładowców oraz obecnych absolwentów SGGW. Była to szansa na zaznajomienie się z uczelnią poprzez rozmowy z wykładowcami, którzy rozmawiali z naszymi uczniami o uczelni. Cały wyjazd wywarł bardzo pozytywne wrażenie na Julii i Maćku. Kto wie? Być może wstąpią w szeregi uczelni i staną się  jednymi ze studentów SGGW. Trzymajmy kciuki, aby wybrali drogę, która sprawi poczucie rozwoju oraz samodoskonalenia się w wybranej przez nich dziedzinie, bo jak powiedział Jan Paweł II:

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”