Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla Klas Akademickich SGH

Dnia 3 listopada 2022 r. dyrektor szkoły Anna Pręcikowska-Skoczylas wraz z uczennicami Oliwią Franczak kl. IG1, Wiktorią Kuleta kl. ICD i Kingą Matysiak kl. IIC wzięły udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 dla Klas Akademickich SGH, która odbyła się murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W uroczystości wziął udział prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski Prorektor ds. dydaktyki i studentów, który powitał wszystkich uczniów i zaproszonych gości. Inauguracja połączona była z uroczystym podpisaniem umów ze szkołami, które dołączyły do Programu w roku akademickim 2022/23. Podczas Inauguracji odbyła się prezentacja działań w ramach programu Klasa Akademicka SGH, prezentacja panelu Klasy Akademickiej SGH, prezentacja zaangażowania Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami w programie, prezentacja zaangażowania Działu Rekrutacji w programie, prezentacja zaangażowania Biblioteki i Samorządu Studentów oraz Studenckich Kół Naukowych w programie.
Program Klasa Akademicka SGH powstał w 2016 roku z myślą o nawiązaniu  współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze szkołami ponadpodstawowymi, których uczniowie wykazują zainteresowania tematyką ekonomiczną i planują studiowanie kierunków ekonomicznych. Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Pozwala także poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach programu organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Odbywają się one na terenie kampusu uczelni i w siedzibach szkół, ale także online za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W naszym Liceum Klasy Akademickie SGH funkcjonują od 2017 roku.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
Anna Pręcikowska – Skoczylas