Informacje o zastępstwach 23.09.2015 – Alicja Majda

Informacje o zastępstwach     23.09.2015
Nieobecny nauczyciel: Alicja Majda

23.09.2015             5                 2a2                         Zast. mat.             Grażyna Mazur – s. 74

23.09.2015            6                 1d| inf_2                  Informatyka            Uczniowie zwolnieni do domu gr. j. niem. – świetlica

23.09.2015            7                 1f2| inf_2                 Informatyka            Okienko dla uczniów

23.09.2015            8                 2a1                          Zast. mat.             Grażyna Mazur – s. 72