Klasa Akademicka SGH w „Żeromskim”

logo SGH

Z przyjemnością informujemy, że klasa Ic I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie została zakwalifikowana do Programu Klasa Akademicka SGH. To ogromny sukces, tym bardziej, że do tegorocznej edycji Programu zostało przyjętych tylko pięć szkół z całego kraju. Obok nas w gronie tym znalazły się następujące placówki:  I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Bydgoszczy, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach, XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.

Obecnie jesteśmy jednym z czterech liceów w województwie łódzkim, które bierze udział w programie.

Nie jest łatwo przejść procedurę weryfikacyjną, która uwzględnia wszystkie płaszczyzny pracy szkoły. Potwierdzeniem może być fakt, ze akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej dotychczas uzyskało tylko 45 szkół w całym kraju.

Program Klasa akademicka SGH polega na współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach Programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Ta nominacja, to jednocześnie podsumowanie pracy całej szkoły – osiągnięć uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, niesztampowych działań na polu naukowo – wychowawczym oraz  kształcenia  w duchu poszanowania tradycji i otwartości.