Godzina dla Ziemi

24 marca 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH włączyli się do akcji ogłoszonej przez Światowy Fundusz Przyrody (WWF) zwanej GODZINĄ DLA ZIEMI. Tegoroczna akcja w Polsce była poświęcona Puszczy Karpackiej, odbyła się pod hasłem „Ratujemy serce Karpat”. Odnosiła się do lasów położonych w najdzikszej części Karpat Wschodnich, leżących na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko – Puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże drapieżniki, jakie można spotkać w Polsce (niedźwiedź, wilk, ryś, żbik).

Jak co roku w akcji udział wzięło 180 państw. O 20.30 na 60 minut w domach uczniów klasy IIc zgasły światła. Był to symboliczny gest solidarności z ideą ochrony przyrody. Może uda nam się ochronić ten jeden z nielicznych lasów w Europie nieposadzonych ludzką ręką.

Konferencja „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”

10 kwietnia 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH zorganizowali po raz pierwszy w naszej szkole, w ramach Dnia SGH, konferencję „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”, pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Roberta Telusa oraz Starosty Powiatu Opoczyńskiego pana Józefa Roga.

Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy o sytuacji społeczno – gospodarczej Ziemi Opoczyńskiej oraz prezentacja jej walorów. Piotr Kubiszewski (IIc) – jeden z konferansjerów wydarzenia we wstępie zacytował Johna F. Kennedy’ego „Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Było to uzasadnienie, dlaczego młodzi ludzie – organizatorzy konferencji chcą poszerzać horyzonty wiedzy i umiejętności.

Podniosłą uroczystość swoją obecnością uświetnili Starosta Powiatu Opoczyńskiego p. Józef Róg, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej p. Krzysztof Rek (doktorant Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca na studiach podyplomowych wspomnianej uczelni, współpracownik Centrum Edukacji Otwartej), dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adam Grabowski, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego p. Marek Ziębicki. Ponadto w konferencji udział wzięły delegacje uczniów wraz z Opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym oraz Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Na widowni nie zabrakło uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Opoczna zainteresowanych wydarzeniem.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor naszego liceum Monika Kluska, która po powitaniu gości podkreśliła, że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie i jedną z pięciu szkół w województwie łódzkim zakwalifikowanych w ramach naboru standardowego w roku 2017 do programu KLASA AKADEMICKA SGH. Objęcie przez Uczelnię wsparciem klasy IIc stworzyło zainteresowanym uczniom wiele możliwości rozwoju intelektualnego. Wśród najważniejszych form współpracy należy wymienić trzykrotny już udział w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych na kampusie SGH, regularne korzystanie z platformy e-learningowej, udział w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców uczelni.

Następnie Pan Starosta Józef Róg dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Kolejnym punktem było wręczenie nagród specjalnych – Wielkich Splendorów – osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Ziemi Opoczyńskiej, związanym z relacjonowanym wydarzeniem. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostali: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Robert Telus, Starosta Powiatu Opoczyńskiego p. Józef Róg, Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego p. Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Maria Barbara Chomicz, Burmistrz Opoczna p. Rafał Kądziela, Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie p. Krzysztof Rek, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adam Grabowski, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej TRAMBLANKA, Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonowicach.

Po tej uroczystej chwili na scenie zaprezentowała się TRAMBLANKA w kilku tradycyjnych tańcach ludowych. Przedstawiciele młodego pokolenia potwierdzili, że „opoczyńska ziemia pieśnią drogi ściele”. Uroczy i barwny występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejny najbardziej rozpoznawalny element naszego regionu przemysł mineralny został omówiony przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adama Grabowskiego, który w niezwykle interesującej i bogatej merytorycznie prezentacji, wzbogaconej archiwalnymi fotografiami, przybliżył rozwój gospodarczy Ziemi Opoczyńskiej na przestrzeni wieków.

Następnie na ścieżkę muzycznego artyzmu wprowadzili zebranych artyści Studia 107, którzy swymi wzruszającymi aranżacjami zachwycili publiczność.

Po 10 – minutowej przerwie ponownie wszyscy zebrali się na hali, by wysłuchać prelekcji,  przedstawiciela Szkoły Głównej Handlowej p. Krzysztofa Reka, na temat „Zarządzanie projektami”. Ciekawy i rzeczowy wykład aktywizował publiczność. Trafnych odpowiedzi na pytania prelegenta najczęściej udzielali Jakub Mijas (Id), Weronika Jurek (IIc), Tomasz Białecki (IIId).

Potem na scenie zaprezentowała się dynamiczna Formacja Taneczna ZAHRA FITNESS, która w niekonwencjonalnym, misternie skomponowanym układzie poderwała zebranych.

Wreszcie przyszedł czas na konferencje uczniowskie. Pierwszą na temat obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie opoczyńskim wygłosili Piotr Kubiszewski i Wojciech Zych (obaj IIc KLASA AKADEMICKA SGH). Profesjonalnie poprowadzili zebranych przez różne płaszczyzny funkcjonowania Ziemi Opoczyńskiej. Z kolei Kamila Langowska i Szymon Wasilewski (również IIc KLASA AKADEMICKA SGH ) w sposób inspirujący omówili czynniki wpływające na sukces działalności gospodarczej w regionie opoczyńskim. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem wystąpień uczniów KLASY AKADEMICKIEJ SGH, czemu dano wyraz w kuluarowych rozmowach.

Podsumowania w tej części konferencji dokonała p. Dyrektor Monika Kluska. Organizatorzy – uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH podziękowali wszystkim za pomoc w organizacji tej rozbudowanej uroczystości: Dyrekcji Szkoły na czele z p. Dyrektor, firmie Kaufland – oddziałowi w Opocznie, p. Agnieszce Sokołowskiej, p. Alicji Baran, p. Jackowi Plucińskiemu i całej obsłudze Studia 107, p. Anecie Wijacie, p. Katarzynie Niewadzi, p. Nataszy Mazur, pracownikom administracji i obsługi. Następnie ogłoszono przerwę obiadową.

Po przerwie obiadowej uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH oraz delegacje z zaproszonych szkół udały się na warsztaty prowadzone przez p. Krzysztofa Reka – przedstawiciela SGH. Zorganizowane metodą SWOT traktowały o opracowywaniu strategii. Byliśmy dumni z naszych uczniów, którzy udzielali przemyślanych i dobrych odpowiedzi. Pokazali, że potrafią zastosować opanowaną wiedzę, że nauka naprawdę ma sens.

W dalszej części warsztatów Aleksandra Oszczęda (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) oraz Jakub Błażejewicz (IId) z zapałem poprowadzili quiz dla uczniów zaproszonych szkół. Goście świetnie sobie poradzili z tematyką gospodarczą regionu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty i statuetki. Na tym zakończono obchody pierwszego w naszej szkole Dnia SGH. Był to czas pracowity, ale i niezwykle satysfakcjonujący, pięknie zagospodarowany. Konferencję prowadzili: Maja Walasik, Nikodem Sokołowski oraz Piotr Kubiszewski (wszyscy IIc KLASA AKADEMICKA SGH).

Podczas konferencji nasza młodzież miała okazję wykazać się wszystkimi talentami: organizatorskim, artystycznym, umiejętnością komunikacji intra- i interpersonalnej oraz przedsiębiorczością. Uwagę zwracały piękne dekoracje na hali, przy „słodkiej przystani” – miejscu poczęstunku kawowego, stoisku SGH czy punkcie rejestracji uczestników. Uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH byli w strojach ludowych typowo opoczyńskich, w strojach galowych oraz koszulkach potwierdzających udział w Programie KLASA AKADEMICKA SGH. Poświęcili bardzo dużo czasu na przygotowanie każdego detalu uroczystości. Słów uznania dla utalentowanej młodzieży nie krył gość specjalny z SGH. Z zadania wywiązali się wzorcowo. BRAWO!!!

Często cytowany przez nas Jan Zamoyski pisał „Chcę ja mieć szkołę, co nam obywateli wychowywać będzie”. My byśmy dopowiedzieli dobrych ludzi. Taką jest nasza zacna Alma Mater.

Klasa Akademicka SGH IIC na Dniu Otwartym SHG w Warszawie

10 marca 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH brali udział w Dniu Otwartym zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. By móc pełniej skorzystać z atrakcji przygotowanych na ten czas podzieliliśmy się na dwie grupy, gdyż niektóre wykłady były prowadzone równolegle. O godzinie 10.00 grupa 1 uczestniczyła w spotkaniu z prof. dr hab. Zbigniewem Krysiakiem z Instytutu Finansów Korporacji Inwestycji w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem SGH. Podczas prezentacji uczniowie poznali tematykę związaną z obrotem instrumentami Futures na rynkach światowych w systemie Trading Lab. Grupa 2 z kolei pasjonowała się wykładem „Gospodarka cyfrowa – wyzwania dla edukacji ekonomicznej” prowadzonym przez prof. dr hab. Bohdana Junga z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE w Zakładzie Gospodarki Cyfrowej. Właściwie aż do tego momentu nikt nie zdawał sobie sprawy z funkcjonowania gospodarki zaufania i reputacji, gospodarki współpracy, gospodarki współdzielenia, gospodarki relacji LTV, gospodarki dostępu, gospodarki daru, gospodarki kreatywnej i gospodarki doznań. Prelegent podkreślił ogromne znaczenie hobbistów, którzy jako specjaliści są lepsi od profesjonalistów.

Następnie grupa 1 spotkała się z doradcą zawodowym z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH mgr Andrzejem Krawczykiem. Grupa 2 uczestniczyła w dynamicznym warsztacie „A jak autoprezentacja”. Prowadzący redaktor Czwórki Polskiego Radia Patryk Kuniszewicz przygotował prawdziwy show. Nie brakło ćwiczeń przepony, postawy bokserskiej w masowaniu twarzy, rozgrzewania żuchwy, ćwiczeń w wymawianiu samogłosek. Młodzież poznała rodzaje planów filmowych, przekonała się jak istotną techniką w pracy dziennikarza jest research. Wprowadzeni zostaliśmy w tajniki pracy kolegium redakcyjnego oraz sposoby manipulacji obrazem.

O godzinie 12.00 wszyscy spotkaliśmy się w Auli Głównej SGH, gdzie moderator dr Piotr Karwowski, rzecznik prasowy SGH wyjaśnił dlaczego SGH to dobry wybór. Słowo wstępu do zebranych wygłosił Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH. Ofertę i zasady rekrutacji przybliżyła przedstawicielka Działu Promocji i Rekrutacji mgr Teresa Długosz. Nowy kierunek „Zarządzanie projektami” omówił dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH. Przedstawicielka Centrum Programów Międzynarodowych mgr inż. Agata Kowalik zaprezentowała współpracę międzynarodową Uczelni. Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła wypowiedź przedstawicielek Samorządu Studentów dotycząca tajników życia studenckiego oraz bogatej działalności organizacji w SGH. Bardzo interesująca była wypowiedź pana Macieja Boruckiego – absolwenta SGH.

O 13.45 wszyscy zgromadzili się w Auli Spadochronowej i wyczekiwali na deszcz balonów, w których ukryte były losy z nagrodami. Szczęście uśmiechnęło się do Angeliki Konewki, która wygrała wspaniały upominek.

Warto nadmienić, że młodzież naszej KLASY AKADEMICKIEJ SGH w koszulkach z nadrukiem o tej treści prezentowała się wspaniale, wzbudzała zainteresowanie obecnych dziennikarzy oraz samych organizatorów. Cenną składową tego spotkania była możliwość rozmowy z przedstawicielami wszystkich działających kół i organizacji studenckich. To prawdziwi pasjonaci, pełni inicjatyw, młodzieńczej fantazji, doskonale znający swoje cele życiowe.

Pełni wrażeń, z bagażem wiedzy wróciliśmy do rodzinnego Opoczna, by realizować swoje życiowe postanowienia. To był dobrze wykorzystany czas.

Pierwsze webinarium w naszej szkole

12 lutego br. uczniowie II c Klasy Akademickiej SGH brali udział w webinarium „Zarzadzanie talentami w przedsiębiorstwie” prowadzonym przez panią Joannę Tabor – Błażewicz – doktora nauk ekonomicznych, dyrektora Centrum Otwartej Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistę od organizacji procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla różnych grup wiekowych.

Samo webinarium to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast. Taka forma zajęć umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu przypominała tradycyjne spotkanie, umożliwiła kontakt mimo dużych odległości.

Początek spotkania wprawił nas w zakłopotanie wynikający z trudności technicznych, ale dzięki pomocy naszej wspaniałej pani informatyk Anety Wijaty sytuacja szybko została opanowana.

Seminarium pani dr Joanny Tabor – Błażewicz było rewelacyjne. Uczestnicy poznali nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkowane na pozyskiwanie, zatrzymywanie i rozwój specyficznej grupy utalentowanych pracowników decydujących o poziomie nowoczesności i konkurencyjności danej placówki. Można było usłyszeć wiele cennych wskazówek dotyczących pracy w zespole. Całość wypowiedzi była ilustrowana autorską prezentacją Prelegentki. Mocno zapadło wszystkim przesłanie: „Bez względu na wszystko musicie być sobą”.

Taka forma spotkania okazała się bardzo skuteczna. Uczniowie IIc byli aktywni w dyskusji powykładowej, dociekliwi w zadawaniu pytań, a przy tym szczęśliwi, że mogli skorzystać z webinarium (zgodnie z założeniem w jednym webinarium może jednocześnie uczestniczyć do 4 szkół objętych programem KLASA AKADEMICKA SGH).

Jesteśmy dumni z faktu, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 55 klas z całego kraju, które mają możliwość rozwoju na tak wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjnych, pod okiem ludzi świata nauki.

 

 

 

Program „Klasa akademicka SGH”

26 kwietnia 2017 w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów o rozpoczęciu współpracy pomiędzy SGH a szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach programu „Klasa akademicka SGH”, w którym wzięła udział pani dyrektor I LO w Opocznie Monika Kluska i wicedyrektor Robert Sędkowski. Tego dnia wszyscy zaproszeni goście wzięli udział w Święcie SGH.
Pisaliśmy już wcześniej, iż nasze liceum jako jedno z pięciu z całej Polski dołączyło do tego ambitnego i wyróżniającego nas projektu. Warto przypomnieć, że celem programu jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami w Polsce. Uczelnia oferuje organizowanie dla uczniów zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia będą odbywać się na terenie kampusu Uczelni oraz w naszej szkole.
Do „Klasy akademickiej SGH” dołączy w roku szkolnym 2017/18 klasa I C pod opieką wychowawcy p. Marzeny Papis- nauczyciela geografii. Opisywany program jest szansą również dla naszych przyszłych uczniów, którzy chcą się rozwijać, pragną osiągnąć sukces edukacyjny i zawodowy oraz planują podjąć studia m. in. na takich kierunkach jak: europeistyka, stosunki międzynarodowe, ekonomia, polityka społeczna, gospodarka przestrzenna.
Uczniowie klasy I C już teraz mogli się zarejestrować i wziąć udział w wykładach online.

Niezmiernie się cieszymy na tę współpracę i wierzymy, że przyniesie ona naszym uczniom mnóstwo korzyści, które zaowocują w przyszłości.