Kochani uczniowie…, drodzy absolwenci…

              Z    wielkim      żalem      zawiadamiamyFUDALEJ
o zakończeniu ziemskiej wędrówki
Pana Profesora Stefana Fudaleja zasłużonego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodych opocznian.

Stefan Fudalej urodził się w Krakowie w 1928 r. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił w szeregi krakowskiej Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Szczerbiec”. Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Filologii Klasycznej. Po przeprowadzce do Opoczna na stałe związał się z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Tu był nauczycielem wielu przedmiotów, bo – obok znajomości tego, co wyniósł z kierunku studiów – posiadał niezwykle szerokie wykształcenie. Przez blisko 40 lat uczył tutaj języka łacińskiego, wychowania technicznego, historii starożytnej, wychowania fizycznego, logiki, a także matematyki. Jego aktywność zawodowa nie ograniczała się jednak tylko do działalności edukacyjnej. W 1983 r. stworzył w naszej szkole Izbę Tradycji, gromadząc w niej pamiątki związane z historią szkoły. Jest również autorem słów i melodii hymnu szkoły.

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 15 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie, po czym nastąpi ceremonia pożegnalna na cmentarzu przy ulicy Rolnej.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pogrążeni w głębokim smutku –
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie