Kolejna zbiórka funduszy za nami!

stypendia

Wraz z powrotem do nauczania stacjonarnego, jak również z okazji szkolnego dnia dziecka i dnia sportu odbyło się też zbieranie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów naszej szkoły. Tym razem zbiórka odbywała się od 1 do 2 czerwca, a zorganizowały i przeprowadziły ją uczennice klasy IAF2 tj.
Natalia Szymańska, Karolina Zaremba i Kamila Zaremba
wraz z wychowawcą. Dzięki hojności wszystkich uczestników udało się zebrać 250 złotych, które to zostały wpłacone na szkolne subkonto Fundacji Św. Mikołaja, z którą nasza szkoła współpracuje już 5 lat. Ważna była każda wpłata, gdyż Fundacja zobowiązała się podwoić wszystkie środki, które w ramach akcji „Wiosną Stypendia Rosną” wpłyną na szkolne subkonta stypendialne od 21 marca do 21 czerwca 2021.
W imieniu przyszłych stypendystów, Dyrekcja szkoły i koordynator akcji serdecznie dziękuje za zaangażowanie, wsparcie oraz udział w akcji.
Warto również przypomnieć, iż kwota wypłacanego stypendium wynosi aż 2000 zł. Z pewnością będzie stanowiła realną pomoc w rozwijaniu pasji i talentów naszych uczniów, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, zakup sprzętu sportowego czy materiałów plastycznych.
Dziękujemy raz jeszcze i zachęcamy wszystkich do wsparcia finansowego. Nawet drobne kwoty mogą pomóc potrzebującym uczniom Żeromskiego.

Nr subkonta szkoły:
29 1090 0004 9149 0000 0000 0438
Odbiorca:
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno

                                Dziękujemy!!!
Dyrekcja oraz szkolny koordynator Ewa Sędkowska