Konferencja „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”

10 kwietnia 2018 roku uczniowie IIc KLASY AKADEMICKIEJ SGH zorganizowali po raz pierwszy w naszej szkole, w ramach Dnia SGH, konferencję „Z myślą o Ziemi Opoczyńskiej”, pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Roberta Telusa oraz Starosty Powiatu Opoczyńskiego pana Józefa Roga.

Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy o sytuacji społeczno – gospodarczej Ziemi Opoczyńskiej oraz prezentacja jej walorów. Piotr Kubiszewski (IIc) – jeden z konferansjerów wydarzenia we wstępie zacytował Johna F. Kennedy’ego „Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Było to uzasadnienie, dlaczego młodzi ludzie – organizatorzy konferencji chcą poszerzać horyzonty wiedzy i umiejętności.

Podniosłą uroczystość swoją obecnością uświetnili Starosta Powiatu Opoczyńskiego p. Józef Róg, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej p. Krzysztof Rek (doktorant Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca na studiach podyplomowych wspomnianej uczelni, współpracownik Centrum Edukacji Otwartej), dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adam Grabowski, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego p. Marek Ziębicki. Ponadto w konferencji udział wzięły delegacje uczniów wraz z Opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym oraz Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. Na widowni nie zabrakło uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Opoczna zainteresowanych wydarzeniem.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor naszego liceum Monika Kluska, która po powitaniu gości podkreśliła, że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie i jedną z pięciu szkół w województwie łódzkim zakwalifikowanych w ramach naboru standardowego w roku 2017 do programu KLASA AKADEMICKA SGH. Objęcie przez Uczelnię wsparciem klasy IIc stworzyło zainteresowanym uczniom wiele możliwości rozwoju intelektualnego. Wśród najważniejszych form współpracy należy wymienić trzykrotny już udział w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych na kampusie SGH, regularne korzystanie z platformy e-learningowej, udział w webinariach prowadzonych na żywo przez wykładowców uczelni.

Następnie Pan Starosta Józef Róg dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Kolejnym punktem było wręczenie nagród specjalnych – Wielkich Splendorów – osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Ziemi Opoczyńskiej, związanym z relacjonowanym wydarzeniem. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostali: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Robert Telus, Starosta Powiatu Opoczyńskiego p. Józef Róg, Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego p. Marcin Baranowski, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Maria Barbara Chomicz, Burmistrz Opoczna p. Rafał Kądziela, Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie p. Krzysztof Rek, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adam Grabowski, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej TRAMBLANKA, Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonowicach.

Po tej uroczystej chwili na scenie zaprezentowała się TRAMBLANKA w kilku tradycyjnych tańcach ludowych. Przedstawiciele młodego pokolenia potwierdzili, że „opoczyńska ziemia pieśnią drogi ściele”. Uroczy i barwny występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Kolejny najbardziej rozpoznawalny element naszego regionu przemysł mineralny został omówiony przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie p. Adama Grabowskiego, który w niezwykle interesującej i bogatej merytorycznie prezentacji, wzbogaconej archiwalnymi fotografiami, przybliżył rozwój gospodarczy Ziemi Opoczyńskiej na przestrzeni wieków.

Następnie na ścieżkę muzycznego artyzmu wprowadzili zebranych artyści Studia 107, którzy swymi wzruszającymi aranżacjami zachwycili publiczność.

Po 10 – minutowej przerwie ponownie wszyscy zebrali się na hali, by wysłuchać prelekcji,  przedstawiciela Szkoły Głównej Handlowej p. Krzysztofa Reka, na temat „Zarządzanie projektami”. Ciekawy i rzeczowy wykład aktywizował publiczność. Trafnych odpowiedzi na pytania prelegenta najczęściej udzielali Jakub Mijas (Id), Weronika Jurek (IIc), Tomasz Białecki (IIId).

Potem na scenie zaprezentowała się dynamiczna Formacja Taneczna ZAHRA FITNESS, która w niekonwencjonalnym, misternie skomponowanym układzie poderwała zebranych.

Wreszcie przyszedł czas na konferencje uczniowskie. Pierwszą na temat obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej w regionie opoczyńskim wygłosili Piotr Kubiszewski i Wojciech Zych (obaj IIc KLASA AKADEMICKA SGH). Profesjonalnie poprowadzili zebranych przez różne płaszczyzny funkcjonowania Ziemi Opoczyńskiej. Z kolei Kamila Langowska i Szymon Wasilewski (również IIc KLASA AKADEMICKA SGH ) w sposób inspirujący omówili czynniki wpływające na sukces działalności gospodarczej w regionie opoczyńskim. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem wystąpień uczniów KLASY AKADEMICKIEJ SGH, czemu dano wyraz w kuluarowych rozmowach.

Podsumowania w tej części konferencji dokonała p. Dyrektor Monika Kluska. Organizatorzy – uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH podziękowali wszystkim za pomoc w organizacji tej rozbudowanej uroczystości: Dyrekcji Szkoły na czele z p. Dyrektor, firmie Kaufland – oddziałowi w Opocznie, p. Agnieszce Sokołowskiej, p. Alicji Baran, p. Jackowi Plucińskiemu i całej obsłudze Studia 107, p. Anecie Wijacie, p. Katarzynie Niewadzi, p. Nataszy Mazur, pracownikom administracji i obsługi. Następnie ogłoszono przerwę obiadową.

Po przerwie obiadowej uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH oraz delegacje z zaproszonych szkół udały się na warsztaty prowadzone przez p. Krzysztofa Reka – przedstawiciela SGH. Zorganizowane metodą SWOT traktowały o opracowywaniu strategii. Byliśmy dumni z naszych uczniów, którzy udzielali przemyślanych i dobrych odpowiedzi. Pokazali, że potrafią zastosować opanowaną wiedzę, że nauka naprawdę ma sens.

W dalszej części warsztatów Aleksandra Oszczęda (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) oraz Jakub Błażejewicz (IId) z zapałem poprowadzili quiz dla uczniów zaproszonych szkół. Goście świetnie sobie poradzili z tematyką gospodarczą regionu. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty i statuetki. Na tym zakończono obchody pierwszego w naszej szkole Dnia SGH. Był to czas pracowity, ale i niezwykle satysfakcjonujący, pięknie zagospodarowany. Konferencję prowadzili: Maja Walasik, Nikodem Sokołowski oraz Piotr Kubiszewski (wszyscy IIc KLASA AKADEMICKA SGH).

Podczas konferencji nasza młodzież miała okazję wykazać się wszystkimi talentami: organizatorskim, artystycznym, umiejętnością komunikacji intra- i interpersonalnej oraz przedsiębiorczością. Uwagę zwracały piękne dekoracje na hali, przy „słodkiej przystani” – miejscu poczęstunku kawowego, stoisku SGH czy punkcie rejestracji uczestników. Uczniowie KLASY AKADEMICKIEJ SGH byli w strojach ludowych typowo opoczyńskich, w strojach galowych oraz koszulkach potwierdzających udział w Programie KLASA AKADEMICKA SGH. Poświęcili bardzo dużo czasu na przygotowanie każdego detalu uroczystości. Słów uznania dla utalentowanej młodzieży nie krył gość specjalny z SGH. Z zadania wywiązali się wzorcowo. BRAWO!!!

Często cytowany przez nas Jan Zamoyski pisał „Chcę ja mieć szkołę, co nam obywateli wychowywać będzie”. My byśmy dopowiedzieli dobrych ludzi. Taką jest nasza zacna Alma Mater.