Konkurs pod hasłem: „Zobacz prawa człowieka”

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Szkolne Koło Wolontariatu

zapraszają do udziału w konkursie pod hasłem:

 ZOBACZ PRAWA CZŁOWIEKA

Konkurs ma na celu angażować uczniów, budzić ich zainteresowanie i motywację, poszerzyć wiedzę oraz dawać możliwość samodzielnego myślenia i działania w obszarze praw człowieka we współczesnym świecie.

Zadaniem konkursowym jest zrealizowanie przez 3-osobowy zespół uczniów projektu – dowolną techniką, w dowolny sposób, wykorzystując wybrane przez siebie narzędzia – na temat:

Wyzwania współczesnego świata w zakresie praw człowieka – jaki my mamy wpływ na stan przestrzegania praw człowieka na świecie?

Działania mogą przyjąć różną formę: może być to projekt multimedialny, edukacyjny, z wykorzystaniem form literackich, dziennikarskich, plastycznych, graficznych, technik teatralnych itd.

Zespoły uczniowskie, które się zarejestrują uzyskają dostęp do wybranych na potrzeby konkursu materiałów edukacyjnych. Ponadto na każdym etapie pracy nad projektem będą mogły się konsultować z ekspertem Fundacji.

Uczniowie, którzy zrealizują najciekawsze projekty, zostaną zaproszeni w listopadzie 2015 r. do Warszawy na 3-dniowe warsztaty nt. wyzwań współczesnego świata w obszarze praw człowieka i wielokulturowości (organizator zapewnia salę warsztatową, zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów oraz zwraca koszty dojazdu).

Każda z osób nagrodzonych otrzyma dodatkowo dyplom oraz nagrodę książkową. Biblioteki szkolne, do których uczęszczają zwycięskie zespoły, poszerzą swój katalog książek o tematyce praw człowieka na świecie lub zagadnienia dotyczące wielokulturowości.

Rejestracja zespołów uczniowskich trwa do 30 września, a projekty muszą być zrealizowane do 31 października.

Więcej informacji i regulamin dostępny na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: www.hfhr.pl

 ZAPRASZAMY 🙂