Lekcja biblioteczna o Stefanie Janasie

29 listopada uczniowie klasy IV A uczestniczyli w lekcji bibliotecznej o „Stefanie Janasie – patronie biblioteki” zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Janasa  w Opocznie. Wykład poprowadziła p. Dorota Grudzień – pracownik biblioteki.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiorysem patrona Biblioteki Publicznej w Opocznie -Stefanem Janasem. Obejrzeli interesującą prezentację, w której wykorzystano unikatowe zdjęcia. Głównym celem spotkania było przybliżenie mało znanego życiorysu Stefana Janasa- gorliwego patrioty, który był zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności.
Stefan Janas urodził się 17 stycznia 1876 r. w Paradyżu. Był jednym z najbardziej wyróżniających się mieszkańców Opoczna. Już w okresie zaborów był wyrazicielem dążeń niepodległościowych Opocznian, aktywnym działaczem społecznym oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć. Był pierwszym prezesem Czytelni 3 Maja założonej w 1916 roku w Opocznie z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Od 1916 roku pełnił funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Ogniowej w Opocznie. Był członkiem różnych organizacji: Komisji Aprowizacyjnej, Komitetu Ratunkowego, czy Komisji Sanitarnej. Z jego inicjatywy – przy współpracy rodziny Hubnerów oraz wielu światłych opocznian – powstał amatorski zespół Towarzystwa Miłośników Sceny, spółdzielnia spożywców „Przyszłość”, sierociniec „Samarytanin”, czy pierwsze kino w Opocznie „Flirt”. Stefan Janas był również wydawcą dwóch tygodników „To i owo” oraz „Prawda”, dziennikarzem, literatem, autorem dramatu pt. „Obrazy z życia Legionistów polskich, na wieczną chwałę Józefowi Piłsudskiemu, brygadierowi walecznych męczenników za Ojczyznę” oraz autorem opisu Opoczna zamieszczonym w „Tygodniku Polskim” nr 35/1905, s. 492-493.
Stefan Janas brał czynny udział w pracach tajnego ogniwa Polskiej Organizacji Wojskowej w Opocznie. Jesienią 1918 roku, razem ze Stanisławem Majewskim, Janem Bałtowskim, Franciszkiem Wiktorowiczem, Antonim Węglewskim, Stanisławem Tuszyńskim, Karolem Kozerawskim i wieloma innymi mieszkańcami Opoczna rozbrajał Austriaków stacjonujących w Opocznie. Był jednym z najaktywniejszych członków Rady Przybocznej Komisarza Rządowego rotmistrza Mieroszewskiego, radnym Rady Miejskiej pierwszej kadencji w 1917 roku i drugiej w 1919 roku. W maju 1917 roku i w lipcu 1918 roku został wybrany zastępcą burmistrza Opoczna. Ukoronowaniem jego działalności politycznej było stanowisko burmistrza. W kwietniu 1919 roku został pierwszym, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, burmistrzem Opoczna.
W obliczu niebezpieczeństwa „czerwonej zarazy” w 1920 roku, jako ochotnik poszedł na wojnę, aby dać przykład innym. Nigdy z niej nie wrócił, a miejsce jego pochówku jest nieznane. W okresie międzywojennym, w uznaniu zasług Stefana Janasa, nadano jednej z ulic jego imię i nazwisko.
Uczniowie poznali tez księgozbiór biblioteki oraz zwiedzili wnętrza zabytkowego Domu Esterki, w tym   podziemia biblioteki, gdzie odbywają się cykliczne spotkania z autorami i  wieczorki poetyckie.

Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Pecyna.