Liceum Żeromskiego najlepsze w kraju

Pulchra

Nikt z nas tego się nie spodziewał, tymczasem w piątek po południu dotarła do nas wspaniała wiadomość. Nasze liceum znalazło się w elitarnym gronie 5 szkół z całej Polski, a 50 szkół europejskich, które od września będą realizowały projekt „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” (PULCHRA). Nasz wniosek aplikacyjny spotkał się „z bardzo pozytywnym odbiorem oceniających” z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i otrzymaliśmy przy ocenie zgłoszenia maksymalną możliwą liczbę punktów, zajmując tym samym I miejsce w kraju. W skład zespołu, który przygotował wniosek weszli:  Marzena Papis – nauczyciel geografii; koordynator projektu w naszej szkole, Emila Grochulska – nauczyciel chemii, Wojciech Grochulski – nauczyciel informatyki i przedsiębiorczości, Ewa Gutarowska – nauczyciel biologii, Renata Sijer – nauczyciel chemii i biologii, Teresa Tępińska – nauczyciel biologii, Ewelina Cichańska – Szwaczyk – nauczyciel języka angielskiego.

Od września będziemy wdrażać koncepcję „open schooling”, rozwijać współpracę z młodzieżą z europejskich szkół, uzyskamy dostęp do nowatorskiej platformy edukacyjnej, będziemy uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych z ekspertami oraz uzyskamy wsparcie finansowe. W konsorcjum projektu jest 12 organizacji z 11 krajów, w tym:

  • Uczelnie wyższe: Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach – lider (Grecja), Uniwersytet Koloński (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Udine (Włochy), Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (Szwecja), Otwarty Uniwersytet Cypru.
  • Organizacje pozarządowe: TEREZA (Czechy), Bernu Vides Skola (Łotwa), An Taisce (Irlandia) oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
  • Grecki klaster Corallia, wspierający biznes, ułatwiający rozwój start-upów oraz budowanie innowacyjnych klastrów, mający szeroką sieć powiązanych w biznesie technologicznym w całej Europie, a także Instytut Badań Edukacyjnych (Rumunia) – narodowa instytucja badawcza, która wspiera działania ministerstwa edukacji.

Dla naszych uczniów oznacza to doskonałe warunki do rozwoju na najwyższym poziomie. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie od lat uczy w granicach możliwie najszerszych, a kwalifikacja do realizacji projektu jeszcze te granice poszerza. BRAWO!!!