I LO dba o świadomą profilaktykę i promuje zdrowie swoich uczniów

profilaktyki

Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się ,,Tydzień profilaktyki”.

W dniach od 28.01.do 1.02.2019r pani pielęgniarka Halina Piekarska we wszystkich klasach pierwszych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy przybliżyła problem profilaktyki raka piersi, który jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym. Szczególną uwagę zwróciła na czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka piersi i mechanizmy działania tych czynników, objawy, profilaktykę pierwotną oraz wtórną- wczesne wykrywanie. Dzięki prelekcji młodzież dowiedziała się, że samobadanie  jest podstawowym, bardzo ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi. Jest podstawą profilaktyki, a systematycznie i prawidłowo prowadzone  demaskuje zmiany już we wczesnym stadium rozwoju.

Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia uwrażliwią uczniów na profilaktykę, pozwolą wyrobić w nich nawyk poddawania się badaniom profilaktycznym i pozwolą oddziaływać na swoje najbliższe otoczenie: rodzinę i znajomych.

Od poniedziałku 4.02 do 7.02 we wszystkich klasach I,II i III w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ,,Znamię! Znasz je?” odbyły się zajęcia, których celem było upowszechnianie wiedzy na temat czerniaka, budowanie odpowiedzialnych zachowań  i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Młodzież z klas IF, IGE, IIF bardzo rzetelnie, w oparciu o materiały przygotowane przez Akademię Czerniaka przeprowadziła bardzo ciekawe lekcje stosując różnorodne metody i środki dydaktyczne (quiz internetowy, film edukacyjny, ulotki prezentujące znamiona i nowotwory).

Liczymy na to, że dzięki zdobytej wiedzy  uczniowie  nabędą umiejętności rozpoznania czerniaka oraz nauczą się regularnego samobadania skóry a przede wszystkim, poznają czynniki podnoszące ryzyko zachorowania i zastosują zasady ochrony przed czerniakiem, dzięki czemu uchronią się, przed tym groźnym nowotworem .Bardzo ważne jest też to, że mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach zachęcając do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych rodzinę i znajomych.

4.02- poniedziałek klasy ID, IF,IEG,IB uczestniczyły w spotkaniu z ginekologiem. Pani doktor Beata Konopka odpowiadała na bardzo interesujące pytania przygotowane wcześniej  przez uczniów dotyczące min. cyklu miesięcznego, inicjacji seksualnej, metod rozpoznawania płodności, skutecznej antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową.

5.02-we wtorek podjęliśmy działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń odżywiania: anoreksji i bulimii organizując w klasach: IA,IB,IC,IEG warsztaty  prowadzone przez panie pedagog Martę Milczarczyk i psycholog Karolinę Marecką z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Opocznie. Omówiono przyczyny  i czynniki, które odgrywają swoją rolę w wyżej wymienionych zaburzeniach (np. presja społeczna, niskie poczucie własnej wartości, depresja) oraz konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego osób cierpiących na anoreksję i bulimię. Panie zwróciły uwagę, że choroby te są grupą zaburzeń emocjonalnych zagrażających zdrowiu, życiu i przystosowaniu społecznemu. Dotyczą niemal wyłącznie ludzi młodych częściej dziewczynek i kobiet i bezwzględnie wymagają  pomocy lekarza oraz psychoterapeuty.

6.02-środa to dzień, w którym odbył się oczekiwany przez większość młodzieży  konkurs sałatkowy zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego na świetlicy szkolnej. Do rywalizacji zgłosiło się 8 klas.

Pomysłów na zdrowe sałatki nie zabrakło. Kolorowe, apetyczne zachęcały do degustacji.

Jury konkursowe w składzie p. Anna Ksyta, p. Zbigniew Sobczyk, p. Katarzyna Kobierska, p. Katarzyna Niewadzi i przewodnicząca szkoły Kamila Langowska oceniali przygotowane sałatki w dwóch kategoriach: pod względem walorów estetycznych i walorów smakowych.

KATEGORIA „ Raj dla oka”
I miejsce- klasa I C
II miejsce- klasa II D
III miejsce- klasa II F

KATEGORIA „ Niebo w gębie”
I miejsce- klasa I C
II miejsce- klasa III C i klasa II F
III miejsce- klasa III F2G

Tydzień Profilaktyki  organizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.