Matura 2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 189 osób.
Egzamin zdało 96 % zdających (85,5% zdawalność w kraju), co jest lepszym wynikiem w porównaniu do roku 2018.
W sierpniu 4% maturzystów przystąpi do egzaminu poprawkowego.
Żadna z osób nie musi przystępować ponownie do egzaminu maturalnego w przyszłym roku.

Przedmiot   Liczba osób z najlepszymi wynikami

100%
Liczba osób

90 % – 99 %
Liczba osób

75 % – 89 %
Liczba osób

Matematyka P 12 34 51
Matematyka R 1 9
Język rosyjski P 1 2
R 1
Język niemiecki P 1 1
Język niemiecki R 1 1
Język polski P 1 23
R 3 20
Język angielski P 18 70 49
R 12 42
Fizyka R 2
Biologia R 2
Chemia R 5
Język włoski P 1
Geografia R 1 1

P – poziom podstawowy                                        R- poziom rozszerzony

GRATULUJEMY  NASZYM  MATURZYSTOM  UZYSKANYCH  WYNIKÓW !!!