Międzynarodowe dni w Żeromskim

W roku szkolnym 2021/2022 regularnie obchodziliśmy międzynarodowe dni i tygodnie proklamowane przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę społeczności szkolnej na problemy współczesnego świata i szukać sposobów ich rozwiązania.

O wielu z nich już pisaliśmy. Dzisiaj – na progu wakacji – chcemy przypomnieć o kilku  z nich.
W dniach 28 luty – 4 marca 2022 roku uczestniczyliśmy w Wirtualnym Międzynarodowym Tygodniu Geomorfologii. W webinariach w ramach tego wydarzenia wzięli udział chętni uczniowie klas: IF, IG, IIF, IIAF2, IIIC, IIICg KLASY AKADEMICKIEJ SGH, IIIC. Program obchodów obejmował cykl prelekcji popularno – naukowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Geomorfologów zarówno dla uczniów, jak i specjalistów z tej dziedziny:

 • 02.2022r. – Sesja Komisji Metod Sedymentologicznych (9.00-9.05 WPROWADZENIE – Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Barbara Woronko, 9.05-9.35 Marcin Krawczyk Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski „Statystyczne metody badania uziarnienia”, 9.35-10.05 Dorota Chmielowska Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie „Skuteczność automatycznej analizy obrazu ziaren piasku do rozpoznawania ich kształtu i środowisk sedymentacyjnych”, 10.05-10.35 Martyna Górska Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza „Rozwój mikrostruktur mrozowych na powierzchni ziaren kwarcu – eksperyment laboratoryjny”, 10.35-11.05 Maurycy Żarczyński Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański „Pierwiastki i pigmenty: geochemia w geomorfologii – perspektywa z dna jeziora”, 11.05-11.35 Łukasz Bujak, Michał Cyglicki Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii „Minerały ciężkie jako wyznacznik zmian środowiska dolnego plejstocenu”, 11.35-12.05 Maciej Dąbski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski „Zastosowanie chropowatościomerza Handysurf E-35B do badań mikrorzeźby wietrzeniowej”
  12.05-12.15 Dyskusja i podsumowanie).
 • Tego samego dnia – 28.02.2022r. – webinar IAG z Europy Środkowo – Wschodniej (Aleksandra Osika – PhD student, University of Silesia in Katowice): „What do we know about the Holocene history of Hornsund (S Svalbard)?”, 2. Iwo Wieczorek (PhD student, University of Wrocław): „Glacier Lake Outbursts Floods (GLOF) susceptibility and inventory of glacial lakes systems on Svalbard”, 3. Joanna Martewicz (MSc student, Nicolaus Copernicus University in Toruń) „What does the beach sand hide? Multiproxy textural studies of sand beach sediments from Poland and Latvia”, 4. Filip Duszyński (PhD, University of Wrocław) The role of subsurface processes in the evolution of sandstone tablelands, Prowadzący: Piotr Migoń, Konstantinos Vouvalidis, Mihai Micu).
 • 03.2022r. – odczyt popularnonaukowy prof. dra hab. Wojciecha Zgłobickiego „Wyspa ogniem i lodem rzeźbiona”. Następnie odbyła się sesja geomorfologiczna (10.00-10.10 WPROWADZENIE – Małgorzata Mazurek, 10.10-10.40 Jacek Tylkowski, Marcin Winowski, Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński „Geomorfologiczne przemiany wybrzeża klifowego Wyspy Wolin”, 10.45-11.15 Alfred Stach „O potencjalnych związkach między tworzeniem modeli rzeźby terenu i struktur osadowych a układaniem puzzli”, 11.20-11.50 Marek Ewertowski; Izabela Szuman-Kalita; Jakub Kalita; Leszek Kasprzak; Aleksandra Tomczyk „Kiedyś to było zimno! Czyli o tym jak z rzeźby terenu i osadów odczytujemy historię o dawnych zlodowaceniach w Wielkopolsce”, 11.50-12.00 Dyskusja i podsumowanie).
 • 03.2022r. – sesja z geomorfologii glacjalnej (10.00-10.05 WPROWADZENIE – Piotr Weckwerth; 10.05-10.35 Wojciech Wysota i in. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Kręte formy glacjalne (glacial curvilineations) w południowym sektorze ostatniego lądolodu skandynawskiego”, 10.35-11.05 Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota, Edyta Kalińska, Arkadiusz Krawiec, Marek Chabowski, Aleksander Adamczyk Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Megapowódź lodowcowa na Suwalszczyźnie: formy rzeźby terenu i znaczenie paleogeograficzne”, 11.05-11.35 Karol Tylmann Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański „Możliwości zachowania form po strumieniach lodowych na dnie południowego Bałtyku”, 11.35-12.05 Maria Górska-Zabielska Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach „Głazy narzutowe – czy tylko niemi świadkowie epoki glacjalnej?”, 12.05-12.35 Aleksandra Loba Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „In-situ 10Be i 239+240Pu jako znaczniki erozji gleb w krajobrazie lessowym Wzgórz Trzebnickich”, 12.35-13.05 Rafał Kot Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Granice fizycznogeograficzne, a granice geomorfologiczne, wybrane przykłady i dyskusja”, 13.05-13.15 Dyskusja i podsumowanie).
 • 03.2022r. – warsztaty z aplikacji R z geomorfologii i zastosowania skaningu TLS oraz zajęcia z geomorfologii fluwialnej (7.00-17.05 INTRODUCTION – Joanna Zawiejska, Paweł Mikuś; 17.05-17.20 Hanna Hajdukiewicz Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences „Twentieth-century development of floodplain forest in Polish Carpathian valleys: The by-product of transformation of river channels?”, 17.20-17.35 Tomaš Galia University of Ostrava „Wood in nonperennial fluvial systems: short stories from Greece”
  17.35-17.50 Paweł Mikuś Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences „Long-term observations of the recruitment and dynamics of large woody debris in Kamienica Stream, Polish Carpathians”, 17.50-18.05 Lorenzo Picco University of Padova „Riverine environment affected by volcanic eruption: direct impacts and following cascading processes (Chaiten, Chile)”
  18.05-18.20 Discussion/break, 18.20-18.35 Anastasiia Derii Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University „Functioning of Chorna Cisa riverbed under the influence of human activity”, 18.35-18.50 Bartłomiej Wyżga Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences „Changes of fluvial processes caused by the restoration of an incised mountain stream”, 18.50-19.05 Joanna Wąs Polish Academy of Sciences „Do Carpathian rivers need beavers (Castor fiber)? – potential restoration factor to examine”, 19.05-19.20 Joanna Zawiejska, Dorota Chmielowska Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow „Patterns of beaver (re)colonization of the Tatra Mountains foreland”).
 • 03.2022r. – sesja o holocenie (10.00-10.05 INTRODUCTION – Edyta Kalińska, 10.05-10.35 Alar Rosentau Department of Geology, University of Tartu, Estonia „A mid-Holocene RSL highstand in the Baltic Sea Basin”, 10.35-11.05 Anton Hanssen Department of Geology, Lund University, Sweden „History of the Baltic shoreline displacement and the Haväng site in southeastern Sweden”, 11.05-11.35 Ieva Grudzinska-Elsberga Department of Environmental Sciences, University of Basel, Switzerland „Holocene sea-level reconstructions in the southern part of the Gulf of Riga, Latvia”, 11.35-12.05 Edijs Breijers Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Latvia „Automated detection of ancient shorelines: the dynamics of the shores of the ancient Ventspils lagoon”, 12.05-12.35 Hannes Tõnisson Institute of  cology, Tallinn University, Estonia „Ancient coastal formations as an archive of past storminess-related climate fluctuations on uplifting coasts of Estonia”, 12.05-12.35 Pedro Costa Department of Earth Sciences, University of Coimbra, Portugal „Coastal hazards: from geomorphic to grain-size imprints”, 12.35-13.05 Edyta Kalińska Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland „Eastern and western Baltic coast: chronology and sediments in a microscale”).

Jak sami się domyślacie, dla naszej młodzieży zafascynowanej procesami egzogenicznymi, była to wspaniała uczta. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz uczestniczyli w pracach opartych na aktualnych źródłach naukowych. To się działo naprawdę!!!

25 marca 2022 roku uczennice z klasy IIAF2 brały udział w VII obchodach Międzynarodowego Dnia Meteorologii na Uniwersytecie Łódzkim. Wydarzenie odbyło się w formie spotkania synchronicznego. Obejmowało:

 • wykład prof. dr hab. Joanny Wibig: „Zmiany klimatu – prognozy, symptomy, konsekwencje”,
 • wykład dra Mariusza Siedleckiego: „Jak poznać tajniki pogody, czyli o przyrządach meteorologicznych słów kilka”,
 • oficjalne podsumowanie VIII edycji konkursu Geofoto „Niebo i Ziemia – co Cię zachwyca?”

Zainspirowani tematyką wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie IMGW – PIB „Jedna Planeta”, który zaaktywizował całe nasze środowisko szkolne do prowadzenia obserwacji pogody i przesyłania codziennie od 4 do 29 kwietnia 2022 roku raportów pogodowych. Była to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonałe utrwalenie wiadomości z zakresu fizyki atmosfery. Bardzo dziękujemy naszym uczniom za ogromny zapał i systematyczność bezpośrednich obserwacji.

Na tym nie poprzestaliśmy – zespół w składzie: Maciej Gorycza, Julia Michalska, Julia Wolska, Julia Jaciubek, Łukasz Wasilewski, Jakub Białas (wszyscy z klasy IIF) przygotował świetny materiał filmowy na VideoOlimpiadę Klimatyczną, w której zaprezentował, jak w prosty sposób możemy dbać o klimat. Uczniowie położyli nacisk na przeciwdziałanie zachodzącym zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian.
Inspiracji nie było końca, ale napiszemy jeszcze o jednej, mianowicie uczniowie: Maciej Gorycza IIF, Ewa Skroś IIAF2, Julia Jaciubek IIF, Sara Jakubczyk IIF, Emilia Michalsa IIF, Julia Wolska IIF wzięli udział w Konkursie „Historie z sieci wzięte”. Zadaniem uczestników było stworzenie komiksów lub innych prac graficznych dotyczących zagrożeń w sieci. Nasi uczniowie w swoje romantyczne opowieści włączyli zmiany klimatyczne.
W dniu 10 czerwca 2022 roku podjęliśmy decyzję o realizowaniu dalszych międzynarodowych obchodów. Obcowanie z wiedzą sprawia bowiem, że „w sposób niezauważony wkracza ona do naszych umysłów i wzbogaca naszą kulturę umysłową, a towarzyszący jej artyzm duszy daje nam przywilej do mówienia prosto o zawiłych rzeczach”.  

                                                                                                              Marzena Papis