Międzynarodowe Forum Wymiany Młodzieży w Bad Liebenzell

002

Nasza szkoła nawiązała współpracę z Międzynarodowym Forum Wymiany Młodzieży w Bad Liebenzell k/Stuttgartu, które oferuje zainteresowanym szkołom oraz specjalistom        z zakresu kształcenia i inicjatyw społecznych nowe impulsy do istniejących już wymian       lub nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami z Niemiec, Polski, Czech, Rosji i Białorusi.

Na międzynarodowych spotkaniach młodzieży szczególnie ważne jest otwarcie własnego sposobu widzenia historii na odmienną jej interpretację przez innych. Zaakceptowanie innego punktu widzenia tej samej historii przyczynia się do stworzenia wspólnej, przemyślanej świadomości historycznej.

W tą ideą nawiązaliśmy kontakt z nowymi partnerami w Karlsruhe, Ohringen, Libercu i Brześciu, wiążąc wspólne plany o stworzeniu sieci współpracy międzyszkolnej na przyszłe lata.

001