Młodzi o Klimacie 2022

9 listopada 2022 roku 47 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskiej Konferencji MŁODZI O KLIMACIE  2022 zorganizowanej w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Całość rozpoczął panel dyskusyjny: „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi – EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI”, w którym rolę ekspertów pełnili:

 1. przedstawiciele nauki: dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk,
 2. przedstawiciele biznesu: Maja Ruszkowska-Mazerant (projektantka z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, redaktorka, przedsiębiorczyni), Olgierd Neyman (edukator i pracownik systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, autor publikacji metodycznych i publicystycznych związanych z edukacją wielokulturową i zarządzaniem oświatą),
 3. przedstawiciele pokolenia C: Julia Bartosiak (studentka kierunku: Finanse i inwestycje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Studenckiego Koła Naukowego Personalni), Fatima Shawesh (studentka kierunku: Cyfryzacja i zarządzania danymi w biznesie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, aktywnie działająca w SKN Personalni oraz SKN Bizaktywne).
  Moderatorem panelu była dr Marzena Syper-Jędrzejak – badaczka oraz wykładowczyni, aktualny obszar jej zainteresowań to głównie: wellbeing, psychospołeczne aspekty zarządzania ludźmi oraz zrównoważony rozwój.
  W trakcie panelu dla uczestników konferencji został przeprowadzony konkurs ZIELONE ZARZĄDZANIE. Z wielką przyjemnością informujemy, że w tej bezpośredniej rywalizacji szkół pierwsze i drugie miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły: zwyciężyła Julia Kowalczyk z klasy IG2, natomiast  II miejsce zajął Jakub Lewandowski z klasy IIIC. GRATULACJE!!!
  W dalszej części konferencji nasi uczniowie mogli wysłuchać pasjonujących referatów. Pierwszy z nich został wygłoszony przez ucznia naszej szkoły, Światowego Lidera Ochrony Środowiska Macieja Goryczę (klasa IIIF), który zapoznał zebranych z innowacjami w energetyce na drodze do neutralności klimatycznej. Tematyka kolejnych wystąpień obejmowała:
 • Konflikt na linii człowiek – środowisko w obliczu działań wojennych.
  Paweł Potera z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu,
 • Jak zmniejszyć ślad węglowy i wodny pozostawiany przez przemysł mody?
  Klaudia Adamczyk, Marta Szewczyk z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie,
 • Oblicza reklamy w świecie mody. Natalia Dębogórska, Emilia Krzemińska z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie.

Ostatni panel konferencji obejmował wystąpienia dotyczące działań młodych ludzi. Otworzyła go nasza uczennica – Maja Świderska (klasa IIIF) nasz Światowy Lider Ochrony Środowiska. Maja zapoznała zebranych z działaniami podejmowanymi przez władze lokalne, mieszkańców Opoczna i młodzież naszej szkoły na rzecz przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu. Była to swego rodzaju promocja inicjatyw klimatycznych w naszym regionie. Następnie wysłuchaliśmy referatów:

 • Fast Fashion – choroba środowiska, na którą każdy ma wpływ.
  Alicja Hamara z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie,
 • Modą zmieniamy świat! Natalia Holi, Dominika Szuster z Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie,
 • Wiemy, że możemy. Jak my młodzi wpływamy na poprawę stanu planety?
  Małgorzata Jagoda Kowalczyk, Daria Kałuża z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

W czasie konferencji chętni uczniowie brali udział w rewelacyjnych warsztatach:

 • Woda dla klimatu, klimat dla wody – poprowadzonych przez kadrę z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Studenckie Koło Ekohydrologii UŁ (dr. P. Jarosiewicz, P. Chamczak, K. Budziński, A. Wieczorek, D. Radziszewska, J. Rycerz),
 • Moja droga z domu do szkoły w kontekście zmian klimatycznych – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska (dr hab. J. Kronenberg prof. UŁ, P. Dominiak, E. Łaszkiewicz).

8 listopada  w konferencji wzięli udział tylko Maja Świderska i Maciej Gorycza (IIIF). Wykład inauguracyjny „Jak działa klimat?” wygłosił znany prof. dr hab. Szymon Malinowski. Następnie uczniowie przedstawili swoje referaty dotyczące:

 • Wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną. Amelia Klebba, Szymon Głodny z Technikum Leśnego w Warcinie im. Prof. S. Sokołowskiego,
 • Skutków wojen i ich wpływu na środowisko. Magdalena Malinowska, Sara Czuber,
  Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach,
 • Wyzwań dla małych miejscowości w obliczu zmian klimatu.
  Natalia Mazoń, z Technikum Specjalnego Nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu,
 • Czy wegetarianizm może powstrzymać zmiany klimatu?Marcelina Chilińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Krajowej w Miliczu.

W dalszej części obrad Maja i Maciej uczestniczyli w ciekawych warsztatach:

 • Miasta dla ludzi: Czyli jakie?dr E. Boryczka, dr A. Rzeńca, dr J. Zasina / UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska,
 • Czy zmiany klimatu zagrażają przetrwaniu storczyków? E. Michalska, N. Jaroniak, W. Torbicz / UŁ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
 • Anomalie spowodowane zmianami klimatu W. Błaszczyk, A. Daraż, P. Hlinianskaya, M. Kapuściak, O. Kwapiszewska, P. Majak, A. Radzikowska / UŁ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju.

Gratulujemy Mai Świderskiej i Maciejowi Goryczy, że w tak młodym wieku odnoszą tak liczne sukcesy. A przede wszystkim aktywnie działają dla dobra planety. Rozumieją, że istnieje ogromna potrzeba wprowadzenia nowych wartości w naszym społeczeństwie, w którym większe nie musi być lepsze, gdzie wolniej może być szybciej, a gdzie mniej może być więcej. Warto dodać, że Maja Świderska po raz drugi zakwalifikowała się na Konferencję MŁODZI O KLIMACIE, co dotychczas nikomu się nie udało. Słowa uznania kierujemy również do Rodziców i bliskich naszych Światowych Liderów Ochrony Środowiska.

Opiekę nad naszą młodzieżą sprawowali p. Marzena Papis, p. Edyta Świderska, ks. Adrian Kwieciński. W pierwszym dniu Mai i Maciejowi towarzyszyła p. Magdalena Pecyna.