Moda na uczenie się w Żeromskim

Dnia 3 lutego uczniowie klas IIA i IIIA2 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie. Spotkanie z młodzieżą prowadzili: logopeda Aleksandra Kopytowska oraz psycholog Kamil Palak.

Warsztaty „Moda na uczenie się. Jak poradzić sobie z demotywacją?” skupiały się wokół tematyki dotyczącej motywacji oraz demotywacji w procesie uczenia się. Uczniowie dowiedzieli się czym tak naprawdę jest motywacja i jak dużą rolę odgrywa w nauce. Poznali mechanizmy pobudzające chęć do działania, tj. motywację wewnętrzną (potrzeba, ciekawość) oraz motywację zewnętrzną (strach, motywacja ujemna). Cel spotkania nastawiony był na interakcję. Młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na różne tematy związane z motywacją. Jednym z zadań było ćwiczenie „Moja motywacja”, które uświadomiło uczniom, że często na sam dźwięk słowa „nowość”, „trudność”, „zmiana” tracą ochotę do podjęcia jakiegoś działania. Jeżeli trudności zaczynają postrzegać jako zagrożenie, pojawia się poczucie lęku, a naturalna reakcja to niechęć lub ucieczka. Dlatego każdą trudność należy traktować jak wyzwanie. Już samo spojrzenie na trudność jak na wyzwanie ma w sobie czynnik motywujący. 
Specjaliści chcieli uświadomić młodym ludziom, jak niezwykle ważne jest pozytywne nastawienie do nauki i ustalenie celu, jaki chce się osiągnąć. Prowadzący zapoznali młodzież z technikami skutecznego i szybkiego uczenia się – tj. technikę Feynmana. Polega ona na tym, że każda osoba może skutecznie zdobywać wiedzę, jeśli tylko ma chęci – Feynman otworzył swój nowy notes i zapisał na okładce „Rzeczy, których jeszcze nie umiem”. Uczony przeorganizował swoją wiedzę i zawsze starał się dotrzeć do sedna wszystkiego, czego się uczył. Zamierzał zapisać w tym notesie wszystkie wyjaśnienia – jest to tzw. technika uczenia się przez wyjaśnianie.

Pedagog szkolny Katarzyna Kobierska