Nasi uczniowie na konferencji

Dnia 8 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Instytutu Historii KUL odbyła się konferencja naukowa: „Spojrzenie historyka na duże i małe miasta w II Rzeczpospolitej”, w której udział brali również uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. Jackiem Plucińskim.

Przed rozpoczęciem konferencji delegacja naszej szkoły odwiedziła  muzeum KUL-u, gdzie młodzież mogła zapoznać się z historią powstawania uniwersytetu, a także dowiedzieć się  o jego losach w blisko stuletniej działalności. Kolejnym, głównym etapem wyjazdu była konferencja. Uczniowie wysłuchali ośmiu prezentacji i wykładów na temat bardziej lub mniej znanych miast  i ich historii z okresu II RP. W konferencji uwzględniono również Opoczno. Najciekawszym jednak elementem całej konferencji było podsumowanie, na którym w sposób prosty i klarowny profesorowie, studenci i osoby zainteresowane przedstawiły swoje spojrzenie na problem i wyraziły swoją opinię.

Organizatorzy:WP_20140408_002

Katedra Historii Systemów Politycznych XIX I XX w.,

Biblioteka Instytutu Historii KUL,

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL.

Patronat objęli:

Patronat honorowy: Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk,

Korporacja Akademicka Astrea Lublinesis.

Konferencja to pierwszy krok w związku z patronatem KUL-u nad klasami humanistycznymi naszej szkoły. Miejmy nadzieję że współpraca będzie bardzo owocna, a grono studentów uniwersytetu powiększy się o absolwentów naszej szkoły.