Nasza Szkoła Dla Klimatu – najlepsza!

Mamy oficjalne potwierdzenie! Jesteśmy jedną z dwóch szkół, które okazały się najlepsze w Ogólnopolskim Konkursie „Nasza Szkoła Dla Klimatu”. To piękne wyróżnienie inicjatyw prowadzonych w naszym liceum w trosce o dobro planety.

Forma konkursu umożliwiała tworzenie zespołów uczniowsko – nauczycielskich, co zgodnie z założeniami pedagogiki jest najbardziej efektywne. Profesor Kordaszewski pisał, że tylko w takich warunkach nauczanie staje się twórczością naukową, a w pewnych wymiarach aktywnością artystyczną. Zwycięska praca pt. „Dla lepszego jutra” została przygotowana przez dwuosobowy zespół w składzie: Maciej Gorycza (IIIF) – Światowy Lider Ochrony Środowiska i p. Marzena Papis – nauczycielka geografii w naszej szkole.
            W komunikacie opublikowanym przez Organizatorów Konkursu i Jury czytamy: Praca została wyróżniona za oryginalność i innowacyjność przeprowadzonych działań oraz ich wartość aplikacyjną i znaczenie, zwłaszcza dla lokalnej społeczności. Wartość pracy podniósł też język wypowiedzi oraz jej walory literackie i dokumentacja fotograficzna.
            Tu, nad Drzewiczką, w mezoregionie Wzgórza Opoczyńskiego dzieją się wielkie rzeczy, a przy ul. Żeromskiego 3 znajduje się szkoła, w której serca biją dla klimatu.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!