Natalia Ksyta, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, stypendystką Ministra Edukacji i Nauki

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się we wtorek, 7 lutego 2023r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie. Stypendium otrzymała Natalia Ksyta, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego w Opocznie, a obecnie studentka pierwszego roku architektury na Politechnice Łódzkiej. To dla szkoły wydarzenie historyczne. Dyplomy najlepszym uczniom i absolwentom, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych – wręczył sam Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie Marzena Machałek i Dariusz Piontkowski.
Natalia Ksyta reprezentowała na uroczystości w Warszawie 35-ciu stypendystów z województwa łódzkiego. Należy pokreślić, że Natalia jest jedyną stypendystką Ministra Edukacji i Nauki z powiatu opoczyńskiego, która otrzymała ten zaszczytny tytuł za ubiegły rok szkolny.
Do Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2022r. wpłynęło 2715 wniosków o przyznanie stypendiów. Otrzymało je 756 uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.

Natalii serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.