Nauczyciele ILO na medal

11 października 2022 roku w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Podczas uroczystości zostały wręczone medale i nagrody dla nauczycieli oraz dyrektorów z powiatów piotrkowskiego, bełchatowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, skierniewickiego, rawskiego i łowickiego.

Medale i nagrody wręczali Marszałek senior Antoni Macierewicz i Waldemar Flajszer, Łódzki Kurator Oświaty, składając na ręce pedagogów życzenia z okazji ich święta.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali odznaczeni również nauczyciele naszej szkoły:

 • Krzysztof Czajkowski – nauczyciel historii
 • Anna Ksyta – wicedyrektor i nauczyciel matematyki

 

Pan Krzysztof Czajkowski otrzymał również Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty.

12 października 2022 roku w Dużej Sali Kinowej Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi na ul. Traugutta 18 odbyła się podniosła uroczystość państwowa – wręczenie SREBRNYCH I BRĄZOWYCH KRZYŻY ZASŁUGI. W imieniu  Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Wojewoda Łódzki Tobiasz Adam Bocheński w asyście Łódzkiego Kuratora Oświaty  Waldemara Flajszera. Przyznano 5 Srebrnych Krzyży Zasługi, w tym wyróżniono dwie nauczycielki naszego liceum:

 • Marzena Papis – nauczyciel geografii
 • Renata Sijer – nauczyciel chemii i biologii

 

13 października 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie została zorganizowana dla pracowników szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem był Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego z dyrektor Małgorzatą Groblicką.

Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Starosty Opoczyńskiego, które z rąk Starosty Marcina Baranowskiego, Wicestarosty Marii Barbary Chomicz oraz Przewodniczącej Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Grażyny Wójcik otrzymali również nauczyciele naszej szkoły:

 • Marzena Papis – nauczycielka geografii
 • Krzysztof Spodzieja – nauczyciel fizyki

Ponadto dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Opoczyński, przyznali nagrody z otrzymanych na ten cel funduszy.

Nagrodzeni pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie to:

 • Monika Bernacka
 • Jolanta Gapys
 • Izabela Jaciubek
 • Anna Kochanowska
 • Anna Mazur
 • Marcin Pierwoła
 • Renata Sijer
 • Edyta Świderska
 • Ewelina Cichańska-Szwaczyk
 • Aneta Wijata
 • Kamila Białek
 • Grażyna Grzybek
 • Małgorzata Karp
 • Marzanna Kazimierczyk
 • Salomea Wujek


Wyróżnieni podziękowali Staroście Opoczyńskiemu Marcinowi Baranowskiemu i Wicestaroście Marii Barbarze Chomicz nie tylko za wyróżnienia, ale także za liczne działania poprawiające infrastrukturę edukacyjną w powiatowych placówkach oświatowych, ponieważ m.in. wyposażenie szkół jest na bardzo wysokim poziomie.

Następnego dnia, w świetlicy szkolnej I LO, odbył się uroczysty obiad dla Pracowników szkoły.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym
SERDECZNIE GRATULUJEMY