Niezwykłe i ważne wydarzenie – Konsultacje Wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży

Dnia 17 października 2022 r. Monika Reszelewska i Zuzanna Włodarczyk (klasa IVB) wraz z dyrektorem szkoły Anną Pręcikowską – Skoczylas uczestniczyły w Konsultacjach Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. W auli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej młodzież rozmawiała m.in. o tym jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku, jaką rolę odgrywają nowoczesne technologie w nauczaniu, oraz jak ważny jest dostęp do pomocy psychologiczo-pedagogicznej w szkole. W konsultacjach uczestniczył również Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy  Ministrze Edukacji i Nauki działa od 2016 roku. Jest organem pomocniczym Ministra. Do jej głównych zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Kadencja Rady Dzieci i Młodzieży zakończy się 30 września 2023 r.
Podczas spotkania odbyły się panele dyskusyjne, podczas których zaproszeni prelegenci wypowiadali się na temat wyzwań, możliwości i zagrożeń stojących przed współczesną edukacją. Pojawiła się również dyskusja na temat korzystania z telefonów w szkole, hejtu, oraz dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeden z paneli poprowadził również uczeń naszego liceum – Michał Moryc. Udział w konsultacjach stał się inspiracją do organizacji debaty w naszej szkole.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
Anna Pręcikowska-Skoczylas