Nowy rok szkolny rozpoczęty!!!

W poniedziałkowy ranek, 4 września 2017r., na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość poprowadził Michał Ryba, uczeń klasy II d.

W pierwszej kolejności odczytany został list okolicznościowy posła na Sejm RP pana Roberta Telusa, w którym Dyrekcja, Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice i Uczniowie otrzymali życzenia na nowy rok szkolny. Pan Poseł życzył wszystkim wspaniałych przeżyć, wielu ciekawych aktywności, które dają radość, osiągania sukcesów, z których jest się dumnym.

Następnie głos zabrała p. dyrektor Monika Kluska, która przywitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami. Miłym akcentem dla nowo przybyłej młodzieży, okazały się smycze – symbol identyfikacji ze szkołą. Pani dyrektor w swoim przemówieniu zachęcała: „Korzystajcie tu z wszelkich możliwości, nie bójcie się rozwijać swych umiejętności, pasji, zamiłowań, talentów. To, jakimi ludźmi staniecie się w przyszłości, zależy nie tylko od nas – rodziców i nauczycieli, ale głównie właśnie od waszego dążenia do samorozwoju i pracy nad sobą”.

Po uroczystości uczniowie udali się na spotkania organizacyjne z wychowawcami.

Do życzeń pani Dyrektor oraz pana posła Telusa dołącza się oczywiście Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami. Mamy nadzieję, że ten rok szkolny przyniesie wiele sukcesów, radości i satysfakcji ze wspólnej pracy i odejmowanych inicjatyw.