Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

KLASA HUMANISTYCZNA zobacz szczegoly

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

A1

język polski
historia
wiedza o  społeczeństwie
język polski
matematyka
historia
wiedza  o społeczeństwie

A2

język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
historia
język angielski

kLASA BIOLOGICZNO – SPORTOWAzobacz szczegoly

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

B1

język polski
biologia
język polski
matematyka
biologia
wychowanie fizyczne

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

B2

język polski
biologia
język polski
matematyka
biologia
wychowanie fizyczne + testy sprawnościowe (regulamin rekrutacji)

KLASA MATEMATYCZNO – EKONOMICZNAzobacz szczegoly

Symbol klasy

Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji

C1

matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język angielski

C2

matematyka
geografia
informatyka
język polski
matematyka
geografia
informatyka

KLASA POLITECHNICZNA
zobacz szczegoly

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

D1

matematyka
fizyka
geografia
język polski
matematyka
fizyka
geografia

D2

matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka

KLASA MEDYCZNO -PRZYRODNICZAzobacz szczegoly

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

F1

matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia

F2

geografia
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
geografia lub chemia

KLASA językowazobacz szczegoly

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

G1

geografia
język angielski
język niemiecki                                    lub język rosyjski                                lub język włoski
język polski
matematyka
geografia
język angielski