Ogłaszamy Konkurs!

5 lutego 2019 roku o godz. 11.00 (duża przerwa), po raz pierwszy w naszej szkole,
 odbędzie się Dzień Bezpiecznego Internetu 2019
pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

dbi

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji. Zatem:

z okazji
Dnia Bezpiecznego Internetu ogłaszamy Konkurs!

Zapraszamy dwuosobowe drużyny klasowe (z klas I i II) do udziału
w Teście Wiedzy o Internecie,
który odbędzie się 5 lutego 2019 r. (wtorek) na 3. godzinie lekcyjnej w sali 60.

Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie zadań dotyczących obchodzonego
Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dodatkowym punktem przy rozstrzygnięciu konkursu, będzie przygotowany przez każdą klasę plakat (format arkusza minimum A2, dowolna technika plastyczna) dotyczący obchodów DBI,  hasłem którego jest: Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

 Zgłoszenia do udziału w teście i składanie prac
do nauczycieli informatyki – do 4 lutego 2019 r, do godz. 12.00.