Ogłoszenie

ZE WZGLĘDU NA MAŁE ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW

Dzień Twórczości Spontanicznej

ZOSTANIE PRZESUNIĘTY NA PÓŹNIEJSZY TERMIN.

W związku z tym w dniu 7 grudnia 2016 roku zajęcia lekcyjne odbywają się według normalnego planu lekcyjnego.