Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Ogólnopolski  Konkurs  Chemiczny „Alchemik” został przeprowadzony  w dniu 9 marca 2017 roku. Do konkursu przystąpiło 33 uczniów naszej szkoły.

Test konkursowy składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za prawidłową odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Pytanie opisowe brzmiało: „Które odkrycie naukowe w dziedzinie chemii, uważasz za najbardziej istotne dla człowieka i dlaczego?” Uczniowie rozwiązywali test  w szkole pod nadzorem nauczycieli prowadzących Konkurs.

Elementem Konkursu  było prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi. Prace  zostały wysłane Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu i zostaną ocenione przez Jury powołane przez patronów naukowych Konkursu. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz ewentualnie nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone w  maju 2017r.

Życzymy sukcesów – nauczycielki chemii Emila Grochulska  i  Renata Sijer