Olimpiada Przedsiębiorczości

2

1 grudnia w całej Polsce odbył się I etap Olimpiady Przedsiębiorczości. Również w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie trzy uczennice z klasy III F: Julia Jaciubek, Weronika Siwek i Maja Świderska zmagały z tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii oraz etyki biznesu i przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Hasło przewodnie XVIII edycji Olimpiady to „Biznes i zarządzanie”.
Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo.
Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie różne założenia: począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, rozwijanie zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych.
Niecierpliwie czekamy na wyniki i wraz z Dyrekcją trzymamy kciuki za nasze młode przedsiębiorczynie!

 

Izabela Jaciubek
Anna Kochanowska
Grażyna Zięba-Zalega

1_z