Olimpijczycy z geografii meldują się na starcie

I to jakim starcie: Weronika Franaszczyk (klasa IIIc, uczennica objęta Programem Klasa Akademicka SGH) zajęła I miejsce w swojej kategorii tematycznej, I miejsce w województwie łódzkim i I miejsce w olimpijskim okręgu łódzkim w zawodach XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Szymon Wasilewski (IIc KLASA AKADEMICKA SGH) zajął II miejsce w swojej kategorii tematycznej. Bardzo dobre wyniki uzyskali: Miłosz Grudziecki (klasa IIIab), Wiktoria Gubiec (klasa IIIc) oraz Piotr Kubiszewski (IIc KLASA AKADEMICKA SGH).

Każdy z wymienionej piątki musiał wykonać pracę empiryczną/ badawczą, która podlegała ocenie Członków Okręgowego Komitetu Olimpiady Geograficznej w Łodzi.

Weronika Franaszczyk opracowała projekt rezerwatu geologicznego „Wehikułem do świata jurajskiego”. O zajęciu przez Weronikę I miejsca zadecydowały: poprawność cech wyboru środowiska przyrodniczego świadczących o wyjątkowości wybranego terenu, dobór metod badań, zakres spostrzeżeń i przeprowadzonych obserwacji, poprawność merytoryczna analizy, umiejętność formułowania zależności, propozycje udostępnienia obszaru proponowanego rezerwatu dla ruchu turystycznego, zakres i poprawność dokumentacji graficznej, formalna strona opracowania oraz walory dodatkowe pracy. Poziom pracy Weroniki dorównuje pracom magisterskim. Rewelacyjny wynik 96/100 pkt może być tylko potwierdzeniem.

Szymon Wasilewski, Miłosz Grudziecki i Wiktoria Gubiec przedstawili projekty jednodniowej wycieczki hydrologicznej. Wykazali się trafnością wyboru obszaru na potrzeby wycieczki, poprawnością merytoryczną i wnikliwością opisu hydrologicznego, odpowiednim sprecyzowaniem celów wycieczki, oryginalnością i poprawnością zaproponowanej trasy, prawidłową oceną wód powierzchniowych na wybranym obszarze oraz określeniem stopnia przydatności obszaru dla popularyzacji wiedzy geograficznej i krajoznawczej. Podobnie, jak w przypadku Weroniki, bardzo wysoko oceniono zakres i poprawność dokumentacji graficznej, formalną stronę opracowania. Członkowie jury zwrócili uwagę na walory dodatkowe prac, wykraczające wyraźnie poza obowiązujące kryteria.

Piotr Kubiszewski podjął się oceny znaczenia gleb dla rodzinnej gminy Żarnów. Podobnie jak pozostali, wykazał się poprawnością merytoryczną i wnikliwością charakterystyki warunków przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem gleb, uwzględnił rozwój przestrzenny gminy wynikający z warunków glebowych, przedstawił trafną ocenę racjonalności obecnej struktury użytkowania gleb w gminie oraz własne propozycje zmian.

Jak niegdyś komentował znany dziennikarz sportowy Jan Ciszewski „Potwornie zmęczeni (a trzeba dodać, że opracowanie 50 – stronicowej pracy badawczej to ogromny wysiłek) chcą walczyć dalej i walczyć będą do końca”. Kolejny etap zmagań olimpijskich już w dniach 9 – 11 lutego.

W młodych ludziach podziw wzbudzają ich pasje, taka lekkość w podejmowaniu zadań trudnych i radość z osiągniętych wyników. Niech udział w Olimpiadzie będzie wyjątkową, subtelną przygodą; spotkaniem w gronie pasjonatów geografii.

Serdecznie gratulujemy Weronice, Szymonowi, Miłoszowi, Wiktorii, Piotrowi oraz ich bliskim rewelacyjnych wyników.