Otwarcie plenerowej wystawy „Czas to miłość”

„Większą siłą jednoczącą jest wiara i miłość niż rozkaz i przemoc”
kard. Stefan Wyszyński

W dniu 3 listopada 2021 roku Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie oraz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w otwarciu plenerowej wystawy „Czas to miłość” poświęconej Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W tym roku przypada 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
12 września tego roku w Warszawie odbyła się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, a uchwałą Sejmu i Senatu RP został on patronem roku 2021.
Organizatorem wystawy jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Składa się ona z 10 tablic, które w nowatorskiej formie graficznej prezentują najważniejsze wypowiedzi Stefana Wyszyńskiego, oddające jego życiową filozofię. Znajdą się na niej także archiwalne fotografie oraz istotne punkty biografii Prymasa. Wybrane maksymy mają charakter uniwersalny, wciąż mogą stanowić- dla każdego- życiowy drogowskaz .
Celem ekspozycji jest pokazanie obrazu Kardynała jako kogoś, kto niezależnie od okoliczności – często dramatycznych – kierował się w życiu po prostu miłością. Ten fakt świadczy o jego wielkości. Kardynał Wyszyński był człowiekiem, który wobec innych zawsze stosował zasadę przebaczenia i miłości.
W otwarciu wystawy brali udział m.in.: Rafał Ambrozik – Senator RP, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Janusz Ciesielski – Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Opoczyński, Dariusz Kosno – Burmistrz Opoczna, Julian Adamczyk- Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Publiczności Muzeum Jana Pawła II w Warszawie.
Po oficjalnym otwarciu wystawy zgromadzeni goście udali się do I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, w którym odbyły się prelekcje na temat życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prelegentami byli: Robert Cymborski – Edukator Muzeum Działu Edukacji i Obsługi Publiczności Muzeum Jana Pawła II w Warszawie i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Julian Adamczyk – Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Publiczności Muzeum Jana Pawła II w Warszawie i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.
Plenerową wystawę „Czas to miłość” będzie można oglądać na deptaku przy basenie w Opocznie do połowy listopada.