Piękny sukces Mai Świderskiej

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że uczennica naszego liceum

Maja Świderska (klasa IIF)

zakwalifikowała się jako prelegentka na Ogólnopolską Konferencję „Młodzi o klimacie 2021”. Zaszczytu tego dostąpiło tylko 16 uczniów z całej Polski. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 listopada br. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. W trakcie jej trwania, oprócz wystąpień młodzieży, zostaną przeprowadzone warsztaty, prelekcje specjalistów, reprezentujących polskie ośrodki naukowe. Wszyscy skupią się na największym wyzwaniu dla ludzkości w ujęciu interdyscyplinarnym, czyli zmianach klimatu i katastrofie klimatycznej. Wydarzenie będzie odbywać się równolegle z trwającym szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow.
Droga Mai Świderskiej do sukcesu nie była łatwa – wykorzystując wiarygodne źródła, takie jak prace naukowe, opracowania specjalistyczne, oficjalne witryny instytucji i organizacji – Maja musiała przygotować pisemny abstrakt zawierający między innymi słowa klucze, cel, uzasadnienie wyboru tematu, treść główną popartą literaturą, wnioski i przemyślenia. Z zadania wywiązała się wzorowo, czego potwierdzeniem jest decyzja Komitetu Organizacyjnego.
W swoim wystąpieniu Maja skupi się na sposobach rozwijania świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi na przykładzie działań prowadzonych w naszej szkole.  Nie mylił się James Madison twierdząc, że „Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.

Serdecznie gratulujemy Mai i jej Rodzicom wspaniałego osiągnięcia. „Talent, argumentacja i decyzyjność są jak wiatr w żagle i  nadzieja dla ginącego świata”. Brawo Maja!!!

Maja