Pielgrzymka maturzystów

Zgodnie z tradycją 9 marca tegoroczni maturzyści wraz z wychowawcami i katechetami udali się na pielgrzymkę do Częstochowy.

Jasna Góra przywitała nas deszczem, ale nie o pogodę chodziło w tej wyprawie, choć z tego powodu Drogę Krzyżową przeżywaliśmy w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, a nie na Jasnogórskich Wałach. Po zwiedzeniu Muzeum wspólnie zgromadziliśmy się przed obrazem Matki Bożej, gdzie nasi Księża: Adrian i Rafał sprawowali Mszę Świętą w intencji wszystkich uczniów przystępujących w maju do egzaminu dojrzałości. Niewątpliwie każdy z nas „zaniósł” do Matki Bożej swoje własne, prywatne sprawy, ale modliliśmy się również za tych, którzy o modlitwę nas prosili. 

Dziękujemy za wspólnie przeżyty czas w modlitwie.

Katarzyna Jankowska