Pierwszy sukces na olimpiadzie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Uczestnicy walczą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Organizatorzy chcą – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W pierwszym etapie (szkolnym) uczestnicy mieli za zadanie napisanie eseju ocenianego przez Komitet Okręgowy Olimpiady na Uniwersytecie Łódzkim. Praca Julii Ścierskiej ,,Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego” znalazła uznanie jury i dała jej kwalifikację na etap okręgowy.

Drugi etap odbył się na Uniwersytecie Łódzkim. Tu z kolei uczestnicy zmierzyli się z 40 – zadaniowym testem. Dziesięciu laureatów etapu okręgowego uzyskało kwalifikację do finału centralnego olimpiady, który odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród tej „10” znalazła się uczennica klasy IIIA Julia Ścierska.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za wynik finałowy.

Opiekun
Robert Sędkowski