Podpisanie porozumienia między SGGW a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 16 listopada 2022 roku w budynku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ulicy Ursynowskiej 166 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, dotyczące podjęcia współpracy badawczo-dydaktycznej między społecznością akademicką Uczelni SGGW w Warszawie a społecznością szkoły.

Porozumienie podpisali  dr hab. Irena Suwara prof. SGGW – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii i Anna Pręcikowska – Skoczylas – Dyrektor I LO

Powyższe porozumienie obejmuje:
– współpracę w formie patronatu Uczelni nad Szkołą,
– uczestnictwo uczniów Szkoły w zajęciach i wykładach/wykładach tematycznych prowadzonych na terenie Uczelni/Szkoły,
– uczestnictwo nauczycieli, uczniów w konferencjach naukowych, seminariach, prelekcjach  – organizowanych na terenie Uczelni,
– popularyzację osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służącej  poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego wyboru  dalszego kierunku kształcenia,
– realizację przedsięwzięć popularyzujących naukę i wiedzę wśród uczniów  i nauczycieli  Szkoły,
– wspólna realizacja projektów i prac naukowo-badawczych,
– wzajemną promocję Szkoły i Uczelni.

Tego dnia uczniowie klas  1B, 2B oraz 3B  uczestniczyli w bardzo ciekawym seminarium i wystawie „Dawne gatunki i odmiany zbóż”, zorganizowanym przez Wydział Rolnictwa i Ekologii we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Celem wystawy było zaprezentowanie dawnych gatunków i odmian zbóż. Ekspozycja AGROBANK ma na celu upowszechnienie możliwości wykorzystania zasobów genowych roślin rolniczych, podkreślenie znaczenia banku genów dla utrzymania bioróżnorodności oraz jego roli w nowoczesnym rolnictwie.

Prelegenci przybliżyli słuchaczom następujące zagadnienia:

 • „Praktyczna rola wykorzystania projektu AGROBANK w doradztwie rolniczym” – Małgorzata Sztoldman Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • „Odpowiedź projektu AGROBANK na wyzwania nowoczesnego rolnictwa, prezentacja produktów projektowych” – prof. dr hab. Jerzy H. Czembor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
 • „Polski System przechowalnictwa i wykorzystania zasobów genowych” – dr Grzegorz Gryziak, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
  Prodziekan dr inż. Leszek Sieczko przedstawił jakie kierunki są prowadzone w SGGW, ze dokładnym omówieniem kierunków realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Ekologii: rolnictwa, inżynierii ekologicznej oraz ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności.
  Po wykładach uczniowie zostali oprowadzeni po salach laboratoryjnych Wydziału Rolnictwa i Ekologii. Naszymi przewodnikami były dwie absolwentki Naszego Liceum: Daria Urbańczyk i Wiktoria Gubiec, które aktualnie studiują w SGGW.  Uczniowie obejrzeli z jakich sprzętów korzystają studenci podczas badań np. próbek roślinnych, próbek wody, czy gleby, mogli samodzielnie oglądać pod mikroskopem świeżo wyklute krewetki. Dowiedzieli się również kim, a raczej czym w SGGW jest „Kopciuszek”.
  Następnie wszyscy udali się na wystawę „Dawne gatunki i odmiany zbóż”.
  Ostatnim etapem był spacer po Kampusie z rysem historycznym i wieloma ciekawostkami w tle.  Uczniowie mogli dowiedzieć się gdzie można nie tylko w spokoju przygotować się do zajęć, wypożyczyć książki, ale również gdzie zamieszkać, zaparkować samochód oraz dobrze zjeść i spotkać się ze znajomymi. Kampus SGGW zrobił na wszystkich bardzo dobre wrażenie, starannie rozplanowana zieleń z pewnością zachęca do spędzania czasu na zewnątrz.
  Należy podkreślić, iż Wydział Rolnictwa i Ekologii (dawniej Wydział Rolnictwa i Biologii)  jest najstarszym wydziałem SGGW, utworzonym w 1906 roku. Uczelnia z ponad stuletnią historią kształcenia na kierunku Rolnictwo, Biologia, a od kilka lat pierwszy w Polsce interdyscyplinarny kierunek Inżynieria ekologiczna oraz Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (prowadzone również w języku angielskim). Kształcenie na kierunkach odbywa się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.

link do strony:

https://wrie.sggw.edu.pl/porozumienie-z-lo-w-opocznie-podpisane/