Podsumowanie Roku Sportowego 2015

Jak co roku różne organizacje sportowe, stowarzyszenia dokonują podsumowań swych działań.

W marcu 2016, odbyła się kolejna edycja gali sportowej organizowanej przez Gminę Opoczno. Uczestniczyli w niej m.in.: Burmistrz Opoczna p. Rafał Kądziela, Starosta Opoczyński p. Józef Róg, Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim p. Stanisław Sipa, zawodnicy, działacze sportowi oraz ludzie, którzy pomimo wielu trudności starają się rozwijać sport, wprowadzając różne innowacyjne działania rekreacyjno – sportowe.

Taka postawa i podjęte działania są doskonałą reklamą naszego miasta w województwie, kraju i na arenie międzynarodowej. Dzięki temu również wielu młodych ludzi może rozwijać swoje pasje, brać udział w różnego rodzaju zawodach, turniejach i innych formach rekreacji.

W tym roku myślą przewodnią gali było hasło:,, SPORT MOJĄ PASJĄ”.

Miło nam wspomnieć, że od 4 lat nagrodę taką otrzymuje pan Dariusz Lewandowski, do którego w tym roku dołączyła pani Katarzyna Niewadzi. Podziękowania i pamiątkowe statuetki odebrali z rąk Burmistrza Opoczna pana Rafała Kądzieli. W gali uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły, którzy za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali pamiątkowe trofea. A byli to: Mateusz Ciupa z klasy IC i Damian Pokusa z klasy IID. Serdecznie gratulujemy!